Nyheter

Ingen ville lage verktøy for å vurdere om barnehagebarn snakker godt nok norsk

I fjor sendte Utdanningsdirektoratet en statusrapport til Kunnskapsdepartementet, der det går klart fram at fagmiljøene ikke støtter forslaget om å kartlegge norskkunnskapene til barn som går i barnehagen.

Kun for abonnenter

Mer fra: Nyheter