Nyheter

Bøgseth og Edvardsen har fortsatt tro på Mulighetsfabrikken

Selv om gründerparet ikke fikk innvilget søknaden om 1,9 millioner kroner til etablering av Mulighetsfabrikken i Gamlebyen, gir de ikke opp planene.

Bilde 1 av 2

– Vi har fortsatt sterk tro på at Mulighetsfabrikken har et potensial i seg til å bli en fantastisk attraksjon for Fredrikstad. En magnet for innovasjon og nyskaping, en ny og spennende arena for kulturaktører, skape minimum 200 arbeidsplasser og vitalisere Gamlebyen. Vi forsøker derfor nå å finne samarbeidspartnere som har tro på konseptet og sammen med oss vil utvikle prosjektet videre, sier Gunhild Bøgseth og Hans Edvardsen.

Ble ansett for å være en vinneroppskrift

I fjor sommer etablerte ekteparet selskapet Gjeslingan AS, hvor Hans Edvardsen er prosjektleder og Gunhild Bøgseth daglig leder. Firmaet søkte om 1,9 millioner kroner fra Fredrikstad kommunes smart- og næringsfond. For å utvikle Mulighetsfabrikken i Gamlebyens kaserne. Planen er å samle gründere, idéskapere, kulturaktører, og kunstnere under samme tak.

Behandlingen i formannskapet 17. desember ble selvfølgelig fulgt nøye:

– Før vi sendte inn søknaden gjennomførte jeg møter med ordfører og en rekke andre politiske partier, samt leder av Næringsforeningen og interessenter i Gamlebyen. I møtene opplevde vi at prosjektet ble svært godt mottatt, både med hensyn til byutviklingsaspektet i Gamlebyen og mulighet for etablering av mange nye arbeidsplasser. Samarbeid og samhandling mellom Forsvarsbygg, Høgskolen i Østfold, næringsliv og kommunen ble ansett for å være en vinneroppskrift for å få dette til, sier Hans Edvardsen.

– I møtene ble vi oppfordret til å søke smart- og næringsfondet for å sikre videre delfinansiering i prosjektutviklingsfasen. Vi har lagt ned en betydelig egeninnsats i prosjektet så langt, og er avhengig av å få med oss seriøse samarbeidspartnere som sammen med oss kan sikre finansiering av prosjektutviklingsfasen frem til 2022.

– Arbeiderpartiets gruppeleder, Atle Ottesen, hevdet at søknaden ikke var innenfor retningslinjene til Næringsfondet. Erik Skauen (MDG) oppfordrer dere til å komme med en litt mer grundig søknad. Jobber dere med en ny søknad?

– Vi er kjent med retningslinjene for smart– og næringsfondet. I møtet ble det fra flere hold påpekt at vi manglet formelle samarbeidsavtaler med hoved-interessentene. Som det tydelig kommer fram av vår søknad, var nettopp etablering av formelle samarbeidsavtaler hovedoppgaven i prosjektutviklingsarbeidet. For å få på plass slike formelle avtaler med sterke aktører er vi avhengig av forpliktende «backing» fra blant annet politisk hold i Fredrikstad kommune. Hvorvidt vi kommer til å søke smart– og næringsfondet på nytt har vi per i dag ikke avgjort.

Les også: Tommelen ned for Mulighetsfabrikken – fikk ikke innvilget søknad om pengestøtte (+) 

(Saken fortsetter under bildet) 

###

Gunhild Bøgseth og Hans Edvardsen har fortsatt tro på at de skal fylle kasernebyggets 5.600 kvadratmeter med 200 nye arbeidsplasser. Planen er å samle gründere, idéskapere, kulturaktører, og kunstnere under samme tak. Foto: Tomm Pentz Pedersen  

Har forståelse for at spørsmål stilles

Gunhild Bøgseth var inntil i fjor høst ansatt som etatssjef for miljø- og byutvikling i Fredrikstad kommune. Hvorvidt det nylige ansettelsesforholdet har hatt innvirkning på behandling av søknaden ønsker hun ikke å legge vekt på.

– Jeg har ingen grunn til å spekulere i om min tidligere jobb har hatt betydning for behandling av søknaden, sier Bøgseth.

– I november gikk Hannah Berg (MDG) klart ut med hva hun mente om søknaden på 1,9 millioner kroner, hvor du er en av initiativtagerne. «Det kan alltid stilles spørsmål når det handler om noen som har hatt en så sentral rolle», sa hun til Demokraten. Trekker hun opp en utidig sammenblanding?

– Jeg har forståelse for at Hanna Berg stiller spørsmålet. Jeg var forberedt på at de ville komme, og har derfor vært svært nøye med å åpent informere om min rolle i møte med politisk ledelse og andre aktører, svarer Gunhild Bøgseth.

Les også: Tidligere etatssjef søker om 1,9 mill (+) 

Ønsker å leie kaserna i flere tiår

Gründerparet har fortsatt tro på prosjektet Mulighetsfabrikken, og er i dialog med eier av kasernebygget i Gamlebyen.

– Vi har bedt Forsvarsbygg om et utkast til en langsiktig leieavtale (10 – 40 år) for hele Kasernebygget, inklusivt uteareal. Prosjektet og ideene har blitt svært godt mottatt og vi er blitt møtt med entusiasme og interesse fra gründere og kulturaktører, i tillegg til industrien- og næringslivet, sier Hans Edvardsen.

– Dere skisserer 2-300 arbeidsplasser i Gamlebyen. Ideene er kan hende vanskelig å se lar seg gjennomføre. Kan planene ha blitt oppfattet som et «luftslott» av kommunens politikere?

– Kasernebygget er et stort bygg på 5.600 kvadratmeter. Det krever store ambisiøse tanker og storskala for å lykkes. Konseptet med å etablere en Mulighetsfabrikk med et bredt nedslagsfelt knyttet til gründere, innovasjon, kunst, kultur og øvrig næringsvirksomhet anser vi derfor for å være et nødvendig grep. Vårt mål er å skape et stort, kreativt og nyskapende miljø som rekrutterer mennesker fra hele landet og som gjør Gamlebyen, Fredrikstad og Mulighetsfabrikken til en attraksjon. Vi har tro på konseptet, poengterer Gunhild Bøgseth og Hans Edvardsen, og legger til:

– Vi har med stor interesse sett hvordan storbyer har hatt suksess ved å bruke gamle bygg som katalysator for nyskaping. Spesielt interessant har det vært å se hvordan Paris kommune har benyttet et slikt konsept som motor for nyskaping i offentlig sektor. Så hvorfor ikke bruke Mulighetsfabrikken som grunnlag for samme innovasjon og nyskaping i Fredrikstad kommune?

Les også: Lars Ole Klavestad: – Det verste er når en fredet bygning blir stående tom i lang tid (+) 

Hold på ideen, søk igjen

Gruppeleder i Fremskrittspartiet, Bjørnar Laabak, ønsket å bevilge 950.000 kroner til prosjektet i Gamlebyen. Resultatet ble null kroner.

– Jeg mener prosjektet er interessant. Det er to forhold som er spennende. Prosjektet i seg selv og samtidig en mulighet for utvikling og bruk av Gamlebyen. Søkerne er troverdige og har en god ide som jeg mener har potensial for vekst, sier Laabak som ikke tror det er vanskelig å etablere nye virksomheter i Fredrikstad:

– Jeg tror ikke det. Næringsfondet i kommunen er kun én mulighet, sånn jeg ser det, til å muliggjøre oppstart av gode ideer. Dersom virksomheter er interessante nok vil det være andre enn kommunen og næringsfondet som kan delta i oppstart og drift.

– Det er ikke lenge siden Gunhild Bøgseth sluttet som etatssjef for miljø- og byutvikling i Fredrikstad. Tror du det har påvirket avgjørelsen om å ikke tildele midler i denne runden?

– Jeg håper ikke det. For meg er det motsatt. Det å slutte i en jobb fordi man har tro på noe annet forsterker at jeg tenker i positiv retning, svarer Fremskrittspartiets Bjørnar Laabak, og har følgende råd til gründerparet:

– Hold på ideen, jobb videre, søk igjen.

Frp. Bjørnar Laabak. Jon Helgheim. Imanshu Gulati. Leif Eriksen.

Gruppeleder i Fremskrittspartiet, Bjørnar Laabak, ønsket å bevilge 950.000 kroner til etablering av Mulighetsfabrikken i Gamlebyen. – Jeg mener prosjektet er interessant, sier han til Demokraten. Foto: Tomm Pentz Pedersen 

Fort gjort å bli litt ekstra streng

Daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal, oppfatter det ikke som vanskelig å få midler fra smart- og næringsfondet.

– Selvfølgelig må søkerne følge gjeldene regler og vedtekter. Det vil si at det ikke bryter med internasjonale lover om konkurransevridning, og sikter mot formålet – arbeidsplassutvikling. Klarer du å vise substans og har med deg flere bedrifter på et spleiselag er det gode muligheter. I et samfunnsperspektiv tenker jeg også det er viktig at når beslutningene er tatt går vi videre. Det er viktig å prioritere hvilke saker man skal ta omkamp på, sier Græsdal.

Om formannskapets behandling av søknaden til etablering av Mulighetsfabrikken i Gamlebyen, svarer Græsdal dette:

– Jeg tror ikke politikerne så seg blind på antall nye arbeidsplasser, eller at de vurderer det som et «luftslott». Men jeg er kjent med at døren står på gløtt dersom de kan redusere risiko eller vise mer substans. Derfor oppfatter jeg at de også fortsatt jobber med idéskissen. Næringssjefen er flink til å veilede i hva som skal til, og sier mye om hva som må vektlegges. Normalt er nok han i utgangspunktet litt strengere enn politikerne.

– Hva tenker du om hvordan Gunhild Bøgseths nylige avgang som etatssjef for miljø- og byutvikling har påvirket avgjørelsen rundt tildeling av midler?

– Det er nesten naturlig det er slik. Dersom de hadde fått midler ville jo mange ha kritisert politikerne for å gi en klapp på skulderen til kjente, og ønske lykke til videre. Men det er fort gjort å bli litt ekstra streng, avslutter Græsdal.  

Fikk du med deg denne? – Det er vanskelig for oss å tenke på et annet sted å bo enn i Gamlebyen (+) 


Vennlig hilsen
Fredrikstad Næringsforening
 
Kjell Arne Græsdal
Daglig leder
Mobil: 90 85 64 64

– Jeg tror ikke politikerne så seg blind på antall nye arbeidsplasser, eller at de vurderer det som et «luftslott». Men jeg er kjent med at døren står på gløtt dersom de kan redusere risiko eller vise mer substans, sier daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal, om prosjektet Mulighetsfabrikken i Gamlebyen. Foto: Erik Wiggo Larsen 

Les også: Helge (73) har Gamlebyens skakkeste vegg (+) 

Mer fra Dagsavisen