Nyheter

Ampert om Emil Mørchs Minne

– Har vi råd til å bruke en million kroner på innovasjonsselskapet Blender, slik dere nettopp gjorde, har vi også råd til å gjenåpne Emil Mørchs sykehjem, hevder Frps gruppeleder Bjørnar Laabak.

I torsdagens formannskapsmøte fyrte Frp-toppen av nok en bredside mot sine politikerkolleger som han mener ikke tar sykehjemskrisen i Fredrikstad kommune på alvor. For da månedsrapporten for september 2020 skulle behandles benyttet Laabak igjen anledningen til å sette den voksende sykehjemskøen og det forlatte sykehjemmet i Borge på dagsordenen.

Meninger: «Sykehjemsskam med Fredrikstad Arbeiderparti»

20 millioner i året

– Jeg varsler her og nå at jeg i hvert eneste møte framover kommer til å foreslå at vi overfører midler fra andre budsjetter eller fra disposisjonsfondet til velferdsseksjonen for å skape en bedre sykehjemsdekning. I Fredrikstad kommune mangler vi nå 100 sykehjemsplasser og ventetida er nå like lang som tida den gamle pleietrengende har fra han eller hun kommer inn på sykehjemmet til livet er slutt. Dette er skammelig! Derfor anmoder vi igjen om å gjenåpne Emil Mørch slik at vi i hvert fall har 30 plasser der inntil det nye Onsøy-sykehjemmet står klart. Det koster oss 20 millioner kroner i året. Det har vi penger til, formante Bjørnar Laabak.

Meninger: «Det er ikke Arbeiderpartiet som driver med «sykehjemsskam», men Frp som setter grupper med behov for velferdstjenester opp imot hverandre»

– Må finne på noe lurt

Men verken det rødgrønne flertallet eller Høyre og KrF ønsker noen renessanse for institusjonen som ble fraflyttet i 2019 og hvor beboerne som kjent ble flyttet til det nye Østsiden Sykehjem II:

– Sett ut fra 2019-tallene er det riktig at det koster 20 mill. i året å drive Emil Mørch. Men de som er syke i dag har enda mer alvorlige diagnoser enn in 2019, det er dessuten ikke tatt høyde for ny velferdsteknologi, det må påregnes utgifter til oppussing og så videre. Å gjenåpne Emil Mørch er derfor ikke egget i kurven jeg ville ha valgt. Vi får finne på noe annet lurt, foreslo Rødts gruppeleder Hannah Berg uten at hun hadde noen konkrete forslag å by formannskapet.

Hannah Berg, Rødt Fredrikstad

– Å gjenåpne Emil Mørch er ikke egget i kurven jeg ville ha valgt. Vi får finne på noe annet lurt, hevdet Rødt-gruppeleder Hannah Berg uten å foreskrive noen resept på hvordan sykehjemskrisen i Fredrikstad kan løses. Foto: Erik Wiggo Larsen/arkiv

På spørsmål fra Demokraten etter møtet om hvordan Berg og Rødt vil komme de pleietrengende eldre i sykehjemskøen i møte med «noe lurt» svarer hun:

– Jeg vet ikke helt. Det er jo koronatider...

– Kan man skylde på koronatider når sykehjemsdekningen er dårlig?

– Nei, det var ikke det jeg mente. Jeg tenker på at det er flott å kunne hjelpe folk i hjemmene deres istedet for på et sykehjem. Kommunen har jo på trappene en oppbemanning i hjemmesykepleien. Jeg tenker det er fint at enda flere pleietrengende får hjelp i hjemmet. Men uansett så har vi helt klart utfordringer som løses. Det kan ikke fortsette slik, repliserer Berg overfor avisa.

Les også: Ektemennene til Vigdis, Lisbeth, Solveig og Grethe ble rammet av Alzheimer. Slik takler de det sammen (+)

Befaring mandag

Tross støtte kun fra Pensjonistpartiet akter ikke Frp å gi opp kampen for en gjenåpning av institusjonen i Roald Amundsensvei i Borge. Mandag skal de to partiene gjennomføre en befaring av Emil Mørchs minne, slik de har bedt kommunens eiendomsavdeling om:

–  Vi vil ha en uhildet gjennomgang av bygningsmassen. Er tilstanden på bygget – hvorav store deler av bygningskroppen på ingen måte kan kalles gammel –  så dårlig at byens eldre, pleietrengende innbyggere ikke kan bo der? Er dette en realitet? Eller er realiteten at kommunen måtte tømme dette hjemmet for folk fordi man ikke hadde penger til å drive både Emil Mørch og den nye avdelingen på Østsiden. Dette må vi finne ut av, opplyser Frp-gruppeleder Bjørnar Laabak til Demokraten.

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!

Mer fra Dagsavisen