«Sykehjemsskam med Fredrikstad Arbeiderparti»

Det er penger nok til eldreomsorg, men eldreomsorgen må prioriteres.

Bjørnar laabak
Gruppeleder, Fredrikstad Frp

 

Kommunen mangler rundt 100 sykehjemsplasser ifølge svar på mine spørsmål i formannskapet den 17. September. Det faktiske forholdet er at Ap har revet 60 plasser Onsøyheimen, 16 i nabobygget (se bilde), 30 plasser Emil Mørch er nedlagt og de ville  nedlegge Torsnes med 25 plasser.

I disse dager venter 40 på langtidsplass mens de ligger på korttidssenteret, 18 venter hjemme og 40 har søkt og ikke fått svar. I tillegg er det tatt i bruk dobbeltrom. Ventelistene for eldre kan aldri ha vært mer uverdig enn nå. Ingen fra Ap tar ordet når spørsmålene kommer.

Les også: Kritisk til dobbeltrom på sykehjemmet (+)

Eldreomsorg nedprioriteres. Ap og flertallet bruker 20 millioner til taksering for eiendomsskatt i disse dager, det står 49 millioner på næringsfondet, de bruker 80 millioner mer på sosialhjelp i år enn 2018 hvor størstedelen er konsekvens av bosetning.

Det er penger nok til eldreomsorg, men eldreomsorgen må prioriteres.I dagens situasjon med Covid-19, mangel på besøk og sosial omgang samt mangel på sykehjemsplasser til de som trenger må det kunne påstås at det utøves stor urett mot våre eldre innbyggere.

Frp vil jobbe videre for åpning av Emil Mørch og presse på for nye Onsøyheimen.