Nyheter

«NRK-ledelsen: Sett dere ned foran TV-en og se på et program uten lyd og tekst»

Ta kontakt med NRKs Publikumsservice. Vi hjelper dere så godt vi kan, svarer ledelsen i NRK til meg – Beklager, men forholdene og hjelpen er for dårlig.

Odd løkkevik

Pensjonert mekaniker Fredrikstad

8. januar hadde Egil Bøckmann et innlegg i Fredriksstad Blad med overskriften «Blir sendingene fra Oslo og Viken relevant distrikts-TV?». Jeg fulgte opp med et innlegg i lokalavisene med en etterlysning av teksting på NRK.

Svar fra regionredaktør Jannicke Engang kom i Demokraten den 28. januar hvor det var å lese: «NRK har som ambisjon å samle og engasjere alle i Norge, og det inkluderer selvsagt hørselshemmede

Den 21. januar hadde jeg et innlegg i Demokraten hvor jeg som medlem av HLF kunne opplyse at det var nærmere en million hørselshemmede i Norge – og «Hvorfor blir ikke distriktssendingene tekstet?». Da forholdene var like dårlige for oss hørselshemmede i slutten av september sendte jeg et åpent brev, den 28. september, til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, med kopi til flere aviser. Utdrag av brevet var å lese i bl.a. Demokraten.

Svar fra tilgjengelighetssjef Siri Antonsen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen var å lese i Demokraten den 13. oktober. Da ble det framholdt « ... at hørselshemmede var en viktig gruppe. Vi prioriterer teksting høyt, og i dag tekster vi alt som ses i alle TV-programmer, både med utenlands og norsk tale. De ti distriktssendingene sendes samtidig og må dele på plassen i sendenettet. Vi jobber med å finne tekniske løsninger for dette slik at disse også kan tekstes direkte når det sendes. Hvis en ikke får teksten, så anbefaler vi at man tar kontakt med NRKs Publikumsservice. Vi hjelper dere så godt vi kan».

Les også: Oppfylte forfatterdrømmen 75 år gammel (+) 

Beklager, men forholdene og hjelpen er for dårlig. Per dato kan en oppleve at Ole Torp med «Torp», Fredrik Solvang med «Debatten», «Lindmo», Gry Blakstad Almås med «Urix» og Kveldsnytt utenom Distriksnyheter er utekstet. Dertil når programmene blir presentert tidligere på dagen er det også ofte uten tekst!. Vi må gjette hva som skal sees på TV-en.

Ja, vi vet at NRK1 har 777, NRK2 har 444 og NRK3/super har 333, men det hjelper IKKE. Dog det står: «Teksting for hørselshemmede gir deg all teksting».

En oppfordring til ledelsen i NRK: Sett dere ned en kveld foran TV-en og se på noen av de ovennevnte programmer uten lyd og tekst!