Nyheter

Varslerne må ta advokatutgiftene selv

De har pådratt seg advokatregninger i hundretusenkronersklassen, flere av varslerne i Fredrikstad kommune. Det må de selv betale mener politikerne og viser til en ny lov fra Stortinget.

Siden 2018 har Frps gruppeleder Bjørnar Laabak flere ganger tatt til orde for at varslerne skal få dekket advokatkostnadene de har pådratt seg i kampen mot arbeidsgiveren Fredrikstad kommune. I torsdagens formannskapsmøte fikk han et svar han ikke likte.

Les også: – Det er ingen tvil om at hun har måttet lide og ofre mye (+)

Bundet av loven

­– Personalsaker er ikke politiske saker. Vi kan ikke blande oss bort i dette. Det har Stortinget sagt. Administrasjonsutvalget (organet hvor tillitsvalgte, arbeidsgiverne og politikerne møtes, journ.anm.) er dessuten et utvalg uten budsjett, forklarte ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nygårds svar på Bjørnar Laabaks interpellasjon om varslernes advokatutgifter, kom etter at kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold hadde redegjort for Stortingets behandling av nye bestemmelser i kommuneloven om kommunedirektørens personalansvar. Tangnæs Grønvold kommenterte det selv slik:

– Det følger av den nye kommuneloven paragraf 13-1 siste ledd at kommunedirektøren har et lovpålagt ansvar for å ivareta det løpende personalansvaret for den enkelte, hvis annet ikke er fastsatt i lov. Det framgår av lovens forarbeider at kommunestyret ikke kan velge en annen løsning, som gir kommunedirektøren mindre ansvar enn det som følger av loven. Bestemmelsen er kommet inn i loven for å klargjøre skillet mellom kommunestyret og administrasjonen. Det er derfor ikke i tråd med bestemmelsens formål å åpne for at kommunestyret kan instruere kommunedirektøren i saker som omfattes av §13-1 siste ledd. Den aktuelle bestemmelsen (§13-1, siste ledd) lyder: Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov, presiserte kommunedirektøren Nina Tangnæs Grøvold overfor formannskapet.

Følg Demokraten på Facebook og Instagram!

Rosa papir og lukkede dører

Flere av politikerne, deriblant Truls Velgaard (H), Hannah Berg (Rødt), Lino Lubiana (Krf) og pådriveren selv Bjørnar Laabak (Frp) ga uttrykk for misnøye med loven som gir de folkevalgte mindre mulighet til å komme varslerne i møte:

– Rødt har i utgangspunktet vært veldig positive til Frps forslag hele veien. Fredrikstad kommune har som kjent et litt frynsete rykte når det gjelder disse varslersakene. Men så klart, vi skal heller ikke bryte loven. Hva kan vi nå gjøre som politikere? Jeg føler vi har fått bundet henda på ryggen, sa Berg.

– Jeg vil heller stemme over noe som er ulovlig enn å la være å hjelpe varslerne. Det er jo hinsides at vi skal fratas vår posisjon som de kommuneansattes arbeidsgivere, mente Laabak.

Truls Velgaard (H), advarte ordfører Jon-Ivar Nygård om ikke å vise respekt for varslerne ved å bli for bastant i sin konklusjon. Han ønske å finne løsninger for dem som våger å si fra.

– Politikk er som juss og motsatt: du kan få de svarene du ønsker deg. Ber du en jurist finne ut av om vi har lov til å gå inn i varslernes saker på prinsippielt grunnlag, for å få vurdert om de bør være berettiget dekning av advokatutgifter, ja så kan man sikkert få et «ja».

– Det er ikke verre enn å gi oss en sak på rosa papir for så å lukke formannskapet, administrasjonsutvalget eller hva det måtte være, mente Bjørnar Laabak under møtet som pågikk samtidig med at Fredrikstad kommune torsdag og fredag denne uka er trukket for retten av en varsler fra Kultur- Miljø og Byutviklingsavdelingen.

– Bli ikke en varsler!

På spørsmål fra Demokraten om hva Laabak syntes om nederlaget, uttalte han dette:

– Bli ikke en varsler om du risikerer å pådra deg skyhøye advokatutgifter eller miste jobben. At vi skulle ende opp slik hadde jeg ikke trodd. Men dette betyr ikke at vi gir opp kampen for varslernes rettigheter, understreker Bjørnar Laabak bestemt.

En av de mange kommunevarslerne Demokraten har hatt kontakt med siden 2015, sier det slik:

– Dette er til å grine av. De oppfordrer oss til å varsle, men vender oss ryggen når det virkelig gjelder. Jeg har selv brukt nesten 200.000 kroner av egen lomme på advokathjelp! Jeg må si som Bjørnar Laabak: bli ikke en varsler. Det har absolutt ingenting for seg. La andre ta seg av skattejuks, korrupsjon, mobbing og trakassering. La ledelsen ordne opp på egenhånd, anmoder varsleren som i likhet med Frp-gruppelederen heller ikke hadde trodd formannskapets behandling av salær-saken ville ende slik den gjorde.

En av kommunens ansatte, som forrige uke møtte Fredrikstad kommune i en arbeidsrettsak, endte fredag med å inngå et forlik der kommunen betaler 150.000 i oppreisning og dekker 300.000 i advokatutgifter, skriver Fredriksstad Blad. Den ansatte hadde varslet om ukultur i kulturetaten, og ble selv sykemeldt som følge av det konfliktfylte arbeidsmiljøet.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen og Demokraten, se våre abonnementstilbud her.