Nyheter

Gikk for tryggere vei

For andre gang arrangerte Kaja Høvik Stiksrud en vandring på Hvaler. Hennes mål er å skape oppmerksomhet rundt den manglende gang- og sykkelveien mellom Vesterøy og Asmaløy.

går for trafikksikkerhet hvaler bratte bakke ordfører

– Langs veien her har jeg sett trillebårer, barnevogner og syklister med materialer på skuldra.

Det sier Hvaler-boer Kaja Høvik Stiksrud.

Hun mener det er på høy tid å få på plass en gang- og sykkelvei på strekningen mellom Bratte bakke på Vesterøy og Åsebu på Asmaløy. Med vandringen håper hun at Viken fylkeskommune skal få øynene opp for utfordringene det er å bevege seg som myk trafikant på Hvaler.

– Sånn det er nå, så tør man ikke å bevege seg langs den veien.

###

Kaja Høvik Stiksrud håper det raskt kommer på plass en gang- og sykkelvei langs fylkesvei 108 på Vesterøy. Foto: Privat

Sammen med rundt 20 andre Hvalerfolk, inkludert ordfører Mona Vauger, barnevogner og noen firbeinte venner, gikk hun lørdag den omtalte veien.

– Jeg har forståelse for at det må gjennom et system, men det er viktig at vi viser at dette er noe som bør prioriteres, sier Høvik Stiksrud.

Får støtte

Hun får støtte av Hvaler-ordfører Mona Vauger (AP).

– I 2018 hadde vi klar en reguleringsplan for strekningen, og har brukt mye penger på det. Da blir det mye enklere å jobbe videre inn mot sentrale myndigheter, og få en del av kaka, forteller hun.

###

Ordføreren på Hvaler, Mona Vauger, ønsker lavere fartsgrenser i påvente av gang- og sykkelveier. Foto: Privat

Det er nemlig Viken fylkeskommune som er veieier.

– Vi har gjort vår del av jobben, og trenger nå tilskudd, sier Vauger.

Vil senke farta

I påvente av en skikkelig gang- og sykkelvei, etterspør ordfører Vauger også lavere fartsgrenser på de utsatte strekningene. Det er ikke bare lett.

– Statens veivesen sier at det er forskjell på trygghet og sikkerhet, og vurderer utifra ulykkesstatistikk. Dersom de regulerer ned farten for mye, er de redd for at bilistene skal ignorere skiltene totalt. De argumentene møter vi hver gang, påpeker hun.

Sammen med leder for samferdselskomiteen i Viken, Bjørn Tore Ødegården, legger hun nå en plan for å vekke fylkeskommunens oppmerksomhet. Han skal stille spørsmål vedrørende kommunenes egen rett til å påvirke fartsgrensene på egne veier.

– Da kommer det fra politikerne, og ikke bare et opprop fra noen som bor nærme en vei. Det blir på vegne av alle innbyggerne her, sier hun.

Forhåpentligvis siste gang

Kaja Høvik Stiksrud håper dette er siste gang hun må arrangere en vandring for trafikksikkerheten. Dersom de må ut og gå igjen, ønsker hun at flere slenger seg på.

– Jeg vet det er mange som støtter dette, og ønsker seg gang- og sykkelvei. Men jeg tror mange ikke tør, at det nærmest blir med livet som innsats. Jo flere vi er som går, jo synligere blir behovet vårt, sier hun.