Nyheter

Stepappa Fredrik er kritisk til størrelsen på Furutun avlastningssenter

Fredrik Fjeld Johansen (45) er ikke i tvil om hvilket avlastningstilbud han ønsker for sin handikappede stesønn Henrik (16).

– Vi er veldig fornøyd med Kiæråsen avlastningssenter slik det er i dag, men plasseringen er mildt sagt ikke optimal. I debatten rundt Fredrikstad kommunes planer om å etablere barneavlastning med 39 rom for 180 barn på Furutun, er jeg positiv til beliggenheten – men prosessen så langt og størrelsen på avlastningstilbudet er jeg kritisk til, sier stepappa Fredrik.

Ble ikke involvert

Fredrik Johansen og samboer Line engasjerer seg sterkt i Handikappede Barns Foreldreforening Østfold (HBF).

– Karianne Hjørnevik Nes i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne hevder hennes organ ble satt på sidelinja av kommuneledelsen i denne saken. Hvor mye har dere i HBF og som foreldre blitt involvert?

– Arbeidet med løsningen som ble skissert gikk altfor fort fram. Vi hørte ingen ting før planen ble lansert. Det sier vel det meste når ansatte vi har hatt kontakt med på avdelingen til Henrik ikke kjente til planene, eller ikke fikk lov til å si noe om planen om å etablere et stort senter øverst i Oredalen, svarer en oppgitt stepappa.

Meninger: «Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Ikke korrekt informasjon fra ordfører Nygård»

(Saken fortsetter under bildet) 

Fredrik Fjeld Johansen
Henrik

Mamma Line og stepappa Fredrik omkranser Henrik slik at han skal få et best mulig tilpasset avlastningstilbud. – Ved flytting til nytt sted er det viktig for Henrik med en fast struktur og de samme ansatte som han kjenner i dag.
Foto: Tommy Skauen

Maks fire brukere

I et langt leserinnlegg mener leder av helse og velferdsutvalget, Helene Saloua Apenes Matri (Ap), «…. hvis Furutun skal fungere godt er det nødvendig å dele avlastningen i mindre grupper og mindre enheter; det ligger det til rette for at vi kan gjøre på Furutun. Mange innganger i bygget kan lede oss til flere mindre enheter som er utformet som små leiligheter med soverom, kjøkken, stue og bad/WC».

(Saken fortsetter under bildet) 

###

Sanitetskvinnene i Østfold drev tidligere institusjonen Furutun som behandlingshjem for cerebral parese-rammede barn og unge. Foto: Tomm Pentz Pedersen

Selv med små avdelinger i det tidligere behandlingshjemmet er Fredrik Fjeld Johansen overbevist om at etablering av 39 rom i ett bygg er feil vei å gå.

– Flere innganger vil fjerne noe av institusjonspreget som preger bygget i dag med en stor hovedinngang. Men selv med mange små avdelinger er jeg redd behandlingshjemmet kommer til å bestå, hvis det blir 39 rom i samme bygg.

– Det er dere foreldre som selvfølgelig kjenner deres eget barn best. Hvordan kommer Henrik til å reagere på et nytt sted og avlastningstilbud?

– Nye steder og nye mennesker er alltid en utfordring for Henrik. Jeg mener at et avlastningstilbud bør være med maksimalt fire brukere. Det må fungere som hjemme hos familien, lange korridorer og store rom bør unngås. Ved flytting til nytt sted er det viktig for Henrik med en fast struktur og de samme ansatte som han kjenner i dag, poengterer Fredrik Fjeld Johansen.

– I denne debatten har det også vært snakket mye om utagerende barn. De må selvfølgelig ha et avlastningstilbud, men kan hende ikke sammen med mange andre.

Les også: – Da Henrik løp rett opp i armene mine første gang vi møttes, var jeg solgt (+)

Frykter utvidelse

Beliggenheten til det tidligere behandlingshjemmet Furutun øverst i Oredalen er perfekt, mener Fjeld Johansen.

– Fine grøntområder og tett på marka, det kan ikke bli bedre. I tillegg er det jo lov å drømme om at Kløverbadet blir gjenåpnet, det hadde vært suverent for våre barn.

– Leder av helse og velferdsutvalget, Apenes Matri (Ap), skisserer mindre grupper og mindre enheter i det nye avlastningstilbudet. Dette stemmer jo med deres ønsker?

– Som sagt, 39 rom med totalt 180 barn i ett avlastningstilbud tror vi ikke er bra for barna. Hvis det blir slik at det etableres tre små avdelinger i første omgang, er jeg overbevist om det i løpet av få år kommer til å bli utvidet til hele bygningsmassen blir tatt i bruk. Skal vi være «sikre» på at dette ikke blir veien videre, bør for eksempel andre avdelinger fra kommunens helsetjeneste ta i bruk resten av bygget.

(Saken fortsetter under bildet)

###

I Kløverbadet møter brukerne stengt dør. Varmtvannsbassenget trenger omfattende reparasjoner. Foto: Tomm Pentz Pedersen

Må bli hørt nå

Stepappa Fredrik Fjeld Johansen er nestleder i Østfoldavdelingen av Handikappede Barns Foreldreforening.  Han håper prosessen rundt etableringen av et nytt avlastningstilbud blir bedre i tida framover.

– Vi har tro på å bli hørt nå. Jeg kan ikke forestille meg at politikerne gjør den samme feilen en gang til, avslutter Fjeld Johansen.

Mer fra Dagsavisen