Nyheter

Kommunen og BDO oppretter anonym varsler-telefon

– Samtlige hovedtillitsvalgte melder at de er tilfredse med den nye ordningen, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Av: Arne Børresen

Er det vanskelig å varsle rett til kommunedirektøren, så bruk 800-nummeret som innføres i nærmeste framtid.

Det er beskjeden de kommuneansatte og byens innbyggere vil få når den anonyme varslingstelefonen blir operativ straks etter vinterferien.

Les også: – Gir varslerne større trygghet (Demokraten+)

– Ingen ser hvem som ringer

Bystyret vedtok som kjent 6. februar en ny varslingsordning i Fredrikstad kommune, hvor hele varslingssekretariatet skal bestå av eksterne medlemmer. I praksis er det heretter revisjonsselskapet BDO man henvender seg til om kritikkverdige forhold i kommunen.

– AMU og samtlige hovedtillitsvalgte melder at de er tilfredse med den nye ordningen. De setter også stor pris på at vi – det vil si BDO – oppretter et 800-nummer hvor folk kan ringe inn uten at den som tar telefonen kan se hvem som ringer, opplyste kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold i torsdagens formannskapsmøte.

På spørsmål fra Demokraten etter møtet om det er først nå ansatte og innbyggere kan varsle anonymt, svarer Tangnæs Grønvold:

– Nei. Vi har alltid, slik loven pålegger oss, lagt til rette for anonym varsling gjennom e-post og andre elektroniske kommunikasjonsmåter hvor avsenderen selv kan ta bort sin adresse. Vanlige papirbrev uten avsenderadresse har også vært et alternativ, og vil selvsagt fortsatt være det, påpeker kommunedirektøren.

Les også: Kommunen har brukt millionbeløp på ukulturen i kulturetaten (Demokraten+)

– Veldig positivt

Thor Hauge, hovedtillitsvalgt i Teknisk Drift, synes «hemmelig-telefonen» er et godt supplement:

– Dette er veldig positivt. Det er en kjennsgjerning at mange der ute – enten man er ansatt eller innbygger – kvier seg for å fortelle åpent om kritikkverdige forhold kommunen bør gjør noe med. En slik anonym telefonløsning vil føre til at det blir lettere å si ifra, så dette stiller vi oss bak fullt og helt, sier Hauge til Demokraten.

– Kan det bli slik at kommunen eller BDO vil bli pepret med telefoner av også useriøs karakter?

– Det kan vel kanskje bli en konsekvens, men vi får i hvert fall håpe at det ikke blir et stort problem, sier Hauge, som har vært tillitsvalgt på flere nivåer og i flere etater i kommunen i rundt 30 år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: