Nyheter

– Hvis de ikke fører logg, hvordan kan de da påstå at heisen er stabil?

Kenrick Jackson, leder i Norges Handikapforbund Fredrikstad mener kommunen har et forklaringsproblem.

– At ikke handikappede kommer seg opp i andre etasje på biblioteket er ikke veldig overraskende, dessverre, sier leder i Fredrikstad NHF Kenrick Jackson.

Han har fulgt med på sakene om bibliotekheisen og mener heisen i tillegg er for smal for dagens rullestoler.

– For å tilfredsstille kravene til elektriske rullestoler for utebruk som gis ut av Nav, skal døråpningen på heisen være minst 108 centimeter bred og den skal være 130 centimeter dyp.

Heisen på biblioteket er like under 80 centimeter bred, det vil si omlag 30 centimeter for smal.

Dette kommer i tillegg til at heisen ofte står på grunn av at den er gammel og det stadig oppstår feil.

LESERINNLEGG: Nå er det på tide at Fredrikstad Bibliotek får en heis som fungerer

LES OGSÅ: Ustabil heis stenger Gabriel (7) ute fra biblioteket (Demokraten+)

Vil bli foregangskommune

I følge en avtale som samarbeidspartiene i Fredrikstad bystyre signerte fredag, skal Fredrikstad bli en foregangsby for universell utforming.

– Kommunen har en lang vei å gå for å nå dette målet. Både i saker som den med heisen på biblioteket, men også i byrommet generelt, der det ikke tas hensyn til rullestolbrukere, mener Jackson.

Han påpeker også at heisen verken har lydvarsling eller blindeskrift. Fra før har Demokraten gjort det kjent at det heller ikke finnes informasjon på engelsk inni heisen, noe som fører til at ikke-norskspråklige besøkende får store problemer dersom de utløser nødbremsen fordi de står for nærme døra.

Saken om biblioteksheisen føyer seg inn på listen over saker som viser en bekymrende tendens i kommunen.

– Fredrikstad kommune har vært i toppen når det gjelder politikk for funksjonshemmede. Nå opplever funksjonshemmede at vår kommune er i ferd med å bli en versting. Dette kan vi ikke være bekjent av!, skrev gruppeleder Camilla Eidsvoll (SV) på kommentarplass i juni.

LES KOMMENTAREN HER: «Fredrikstad kommune er i ferd med å bli en versting for funksjonshemmede»

Fører ikke logg

På forespørsel om innsyn i driftsloggen for heisen, svarer driftssjef Tore Larsen at det ikke eksisterer en logg for dette.

– Vi fører ingen logg for driftsavvik for byggene i har ansvar for. Det kommer inn tusenvis av meldinger hvert år, så det har vi ikke kapasitet til, utfyller han.

Jackson mener at Fredrikstad kommune her får et forklaringsproblem.

– Det er overraskende at de ikke har rutine for å notere avvik på heisen. Det er jo bare sunn fornuft, at de som mottar meldingene fører en logg. Hvis de ikke fører logg, hvordan kan de da påstå at heisen er stabil?, spør han.

– Vi har serviceavtale og rammeavtale på heis. De fører driftsstanser i sine rapporter som vi mottar. Dermed har ikke vi ført logg i tillegg. Vi kan finne frem disse i våre systemer. Men egen logg for hver konkrete heis har vi ikke. At vi har har mange driftsstanser på vår store byggmasse er ikke overraskende, utdyper Larsen.

Han sier også at kommunen vil bli bedre.

– For å få bedre oversikt over kritiske driftsstanser er vi nå i gang med et system hvor avvik blir loggført. Så vi er i stadig utvikling.

LES OGSÅ: – Kan vurdere strakstiltak om heisen (Demokraten+)

LEDER: Hysj! – Heisen er ustabil

Bryter med forskriftene og lovverket

Fredrikstad Bibliotek er et offentlig kulturbygg, som er til for alle innbyggerne i Fredrikstad. Når ikke alle får tilgang til bibliotekets tjenester, bryter det med bestemmelsene i på Lov om folkebibliotek.

Der står det at de har til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

I paragraf to understrekes det at «Folkebibliotekvirksomheten omfatter bibliotektjenester for alle som har spesielle vansker med å bruke biblioteket.»

KOMMENTAR: Miljøkrisa: Jorden tåler ikke flere enn 3,5 milliarder mennesker

LES OGSÅ: 8 av 22 ansatte sa opp jobben i Fredrikstad kommune på ett år

Mer fra Dagsavisen