«Miljøkrisa: – Jorden tåler ikke flere enn 3,5 milliarder mennesker»

Oslo maraton, Birkebeinerrennet og festivaler bør legges ned – i tillegg må vi redusere telefon- og databruk, transport og pendling, superisolere, energi-økonomisere og senke innetemperaturen, skriver Ulf Tolfsen.

Ulf Tolfsen
Fredrikstad

 

Greta Thunberg uttalte nylig under et møte i New York; «Do not listen to me, listen to the scientists». Bra sagt, men hva gjør politikerne som har ansvaret? «Luksus-ungdommer» her hjemme med MDG i spissen skriker: «Stopp miljø ødeleggelsene, plugg igjen oljebrønnene, stopp fossile kjøretøy, ikke fly» osv. Ikke minst påstår man at Oslo innen 2030 skal bli verdens første nullutslipp hovedstad.  Dessverre helt umulig og et resultat av «farget» massesuggesjon. Man protesterer, men har ikke svaret. Oslo alene vil forbruke over 30 TWh i året med all datalagring. Via EUs-energinett kan ti prosent være kullfyrt og sammen med forbruk av tusenvis av tonn betong vil byen spy ut tusenvis av tonn CO2.

Norge står for én promille av verdens befolkning og kanskje 0,5 prosent av CO2 utslippene på grunn av olje­-/gassproduksjonen som imidlertid kan erstatte «verstingen» kull. I et ensidig mediebilde her hjemme bruker politikerne mest tid på å krangle om uvesentlige ting og prater som om Norge nærmest er verdens navle. Det hjelper ikke hva vi gjør hvis ikke resten av verden er med. Saudi-Arabia, Kina, India og USA prøver direkte å hindre FN i å antyde at forbrenning av olje og kull er delaktig i den globale oppvarmingen. I stedet for å angrip der det monner skaper man populistiske CO2-syndere. Man glemmer datalagring som snart vil kreve 40 prosent av Norges rene kraftproduksjon. Data er fem ganger verre enn bilen. Unge «digitaliserte» bare må være på nett 24/7. Miljø kommer i annen rekke!

Den største «CO2-synderen» olje og kull vil stå for 65 prosent av energien fram til 2050. Atom-, bio- og solenergi for rundt 29 prosent og vind kun rundt 6 prosent.  Det er imidlertid helt utrolig at «skiftet til nullutslipp» kommer tjue år for sent. Verden har brukt mye mere penger på oljeleting enn å utvikle forurensningsfri energi. Det har vært forsket på ren fusjonkraft, men man har ikke maktet å løse de ekstreme teknologiske utfordringene før nå. Franske og Kinesiske forskere ser for seg aggregater i drift innen 2025. Norge har brukt milliarder på olje, men har jobbet minimalt med alternative energi.

Zeiner-Gundersen på Hurum jobber med partikkelakselerator, laser, hydrogen og deuterium som kan gi ren energi, men siden dette faller under «Cold fusion» sammen med David Adair`s NECF, ligger teknologien i en «gråsone» og sliter med finansiering. Trusselen mot oljenasjonene medvirker trolig til at utviklingen bremses opp eller direkte motarbeides.

For å si det rett ut; Vi har ikke en sjanse til å nå to eller helst 1,5 grad temperatur-målet uten ren energi, men heller ikke det er nok hvis vi ikke reduserer klodens befolkning. I 2050 passeres ni milliarder, grensen for en bærekraftig klode, hvis vi lever på sparebluss. Bare fra 1965 når vi var 3,5 milliarder mennesker, har utslippene fra utpusten til befolknings økningen sluppet ut hundre milliarder tonn CO2. Siden krigen har et uvisst antall vitenskapelige eksperimenter entydig dokumenterer at et lukket habitat kollapser når det overbefolkes. Går det an å tro at dette ikke gjelder oss? Se bare på de store byene i India som minner om de verste scener fra science fiction katastrofefilmer.

Debatt: «Hvorfor skal en nasjon som ikke produserer biler prøve å bli best i EU på introduksjon av elbiler?»

Uansett må vi tenke helhet og samarbeide om fornuftige tiltak, men hva kan vi gjøre? Redusere telefon og databruk, superisolere og energiøkonomisere bebyggelse og senke innetemperaturen. Redusere transport og pendling. Oslo maraton, Birkebeinerrittet og festivaler bør legges ned. Tusenvis av mennesker reiser tusenvis av kilometer og forsøpler omgivelsene. I løpet av ett år puster hvert individ ut ca. 2000 kilo CO2 eller ca. 0,4 kilo per time. Når 20.000 løper i fire timer produseres 32 tonn CO2, eksklusiv transport.

Masseturismen er direkte miljø-ødeleggende. Vi tenker heller ikke over at en liten bensinhybrid bil med fører er mere CO2 vennlig enn å gå. Alt arbeid resulterer i CO2 utslipp. MDG bør angripe det som monner, men hva kan folk gjøre med «65 prosent-synderen» energiproduksjon som direkte er koplet til antall mennesker. Selv om vi greier å utvikle nullutslipp-energi løser vi imidlertid ikke klodens miljø og ressursproblemer! For å bevare artsmangfoldet, villmark, ville dyr, jordbruksarealet og ikke minst vannreserver, kan vi ikke være flere enn vel 3,5 milliarder. Dette er det absolutt viktigste i kampen om miljøet! Ikke bare forsvinner isen og biene, men nå også fuglene. Politikernes strategi for å sikre mattilgangen på en overfylt klode er helt «på jordet». 

For å fø en voksende befolkning mener «ekspertene» at vi må spise «grønt» og insekter. I 2050 vil det ikke være hverken grønnsaker eller insekter nok når villmark, skoger, landbruksareal og vannressurser ødelegges. Hva tror man situasjonen vil være i 2100? Skal vi leve bra på sikt må jordens befolkning hurtigst mulig stabiliseres under 3,5 milliarder. For å si det på en annen måte; hvis vi ikke opplever ekstreme vulkanutbrudd, asteroide nedslag, pest eller atomkrig vil befolkningen teoretisk nå 20 milliarder innen 2100 på vei mot katastrofen. Selv ungdomsskoleelever kan regne ut dette, men SINTEF, WWF, BELONA og ikke minst FN bør hurtigst mulig dokumentere fakta før vi samarbeider om tiltak. Det haster, men det hjelper ikke å bare skrike stopp utslippene!

Debatt: «Som bilkjørende pensjonist er mitt CO2-fotavtrykk trolig halvparten av en gjennomsnittlig ungdom