Nyheter

Fredrikstad kommune jakter 16 demokrati-guider

Bare 53,6 prosent av de stemmeberettigede i Fredrikstad avga stemme ved forrige kommunevalg. Nå vil kommunen prøve noe nytt for å øke valgdeltakelsen.