Nyheter

Fredrikstad kommune jakter 16 demokrati-guider

Bare 53,6 prosent av de stemmeberettigede i Fredrikstad avga stemme ved forrige kommunevalg. Nå vil kommunen prøve noe nytt for å øke valgdeltakelsen.

Fredrikstad kommune søker nå etter 16 personer til oppgaven som demokratiguide inn mot høstens kommunevalg. De må være unge (mellom 18 og 35 år), de må gjerne ha minoritetsbakgrunn og det er ingen ulempe om de snakker andre språk i tillegg til norsk. En fordel er det også om de hører til i valgkretsene Nøkleby og Selbak.

– Det viktigste er at guidene er forholdsvis unge og engasjerer seg for demokrati og samfunn, sier forebyggende koordinator Erik Lindbæk Kruse i seksjon for oppvekst og utdanning i Fredrikstad kommune.

LES OGSÅ: Kommunal leder granskes: 8 av 22 sa opp jobben på ett år (Demokraten+)

Etter inspirasjon fra Sverige

Demokratiguidene skal ut i felt og i praksis drive en form for voksenopplæring. De skal jobbe i utvalgte valgkretser (Selbak og Nøkleby) for å spre informasjon om stemmerett og hvordan man stemmer – og øke engasjementet for lokalt demokrati og valg. Demokratiguidene kommer til å bemanne stands, snakke med innbyggerne og dele ut informasjonsmateriell, samt delta på ulike arrangementer i forbindelse med valget.

– Vi har forsøkt ulike virkemidler tidligere for å øke valgdeltakelsen, blant annet ved å spre informasjon og påminnelser på sms. Demokratiguider er noe vi har hentet inspirasjon til fra Göteborg og Malmö, to byer som har god erfaring med dette, forteller Kruse.

LES OGSÅ: 89 år gammel kvinne lurt av falsk hjemmesykepleier – frastjålet telefon og veske

Nøkleby og Selbak utplukket

Årsaken til at kommunen vil prøve dette tiltaket for å øke valgdeltakelsen, er at en urovekkende lav andel stemmeberettigede gikk til valgurnene ved forrige valg. Valgdeltakelsen har vært på hell både på landsbasis og i Fredrikstad gjennom en årrekke, og engasjementet for å påvirke politikken er ikke blitt noe bedre blant innbyggerne.

Ved kommunevalget i 2015 ble stemme avgitt av 60,2 prosent av landets innbyggere, mens deltakelsen i Fredrikstad var på svært lave 53,6 prosent – for øvrig en nedgang på 8,2 prosentpoeng fra 2011. På landsbasis sank valgdeltakelsen totalt med 4,2 prosentpoeng i samme periode. Åtte av ti kommuner opplevde nedgang.

Fått med deg denne? Søppel og hærverk preget Flåtaviken. Nå kan Alma (3) glise over ny, idyllisk boltreplass (Demokraten+)

Spesielt lav oppslutning om valget her i byen, er det statistisk i valgkretsene Nøkleby og Selbak, hvor valgdeltakelsen i 2015 var på henholdsvis 41,6 og 40,8 prosent av innbyggerne.

– I tillegg viser statistikk at bare rundt halvparten av førstegangsvelgerne stemmer, at deltakelsen øker med alder, at det er liten forskjell mellom kjønn samt by og land – og at det er lavere valgdeltakelse blant statsborgere med ikke-vestlig bakgrunn. I sum gjør dette at vi søker etter unge med minoritetsbakgrunn bosatt i de to valgkretsene, slik at de er en del av målgruppa, forklarer Kruse, som likevel ikke ønsker å ha for rigide kriterier.

– Vi har ikke gjort dette før, og må gjøre oss noen erfaringer. Da er selvsagt ikke det viktigste om guidene bor på Kråkerøy eller på Selbak, men at de er motiverte for oppgaven og evner å komme i kontakt med folk. De bør nok være over snittet utadvendte, legger han til.

Disse blir godt lest:
MENINGER: «Pensjonistene må med, minstepensjon på 13.000 kroner holder ikke»
MENINGER: Det vil vekke stor, nasjonal oppmerksomhet hvis Fredrikstad kommune bygger ned dette jordet

Det langsiktige målet

Det Kruse vet, er at den honorerte oppgaven som demokratiguide ikke krever stort av formelle kvalifikasjoner. De 16 som engasjeres vil også få opplæring i det de skal jobbe med.

– Vi tror vi må ut og interagere for å endre holdninger, som jo er det langsiktige målet utover bare å øke valgdeltakelsen høsten 2019. Klarer vi i tillegg eller i stedet å øke engasjementet for lokalsamfunnene, er det i så fall en god bieffekt, poengterer Kruse.

Onsdag har han allerede fått inn noen søknader etter at utlysningen etter 16 demokratiguider har ligget ute i to dager.

LES OGSÅ: Gjorde årets største spritbeslag på grensa

Nyeste fra Dagsavisen.no: