Nyheter

Mindre bilbruk i Nedre Glomma

Foreløpige resultater fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018, viser at Nedre Glomma har en av de sterkeste reduksjonene i bilbruk i hele landet.

25. april presenterte Statens vegvesen de foreløpige resultatene fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018.

Disse viser at bilandelen har gått ned fra 62 prosent til 57 prosent, i Nedre Glomma, noe som er en av de sterkeste reduksjonene blant de ni byområdene som er med i undersøkelsen.

Økt kollektivandel

Samtidig har kollektivandelen økt fra 6 prosent til 9 prosent, også dette sterke tall nasjonalt sett, ifølge en pressemelding fra Bypakke Nedre Glomma.

De foreløpige tallene på sykkel viser imidlertid en tilbakegang fra 5 prosent til 3 prosent, opplyses det.

– Selv om ikke tallene er endelige ser vi en positiv trend både innen bil- og kollektivbruk i Nedre Glomma. Det er gledelig at utviklingen peker i riktig retning, kommenterer styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma i pressemeldingen.

Les også: Når denne veien åpnes blir det grønt lys for bompenger (+)

Noen måneder mangler

Det understrekes at dette er foreløpige tall, og at resultatene ennå ikke er basert på et årsrepresentativt utvalg, det vil si at det mangler tall for noen måneder i Nedre Glomma.

Den endelige rapporten vil være ferdig 1. juli.