Nyheter

Bekreftet: Muslimsk forening er kjøperen av misjonshuset

Etter flere måneders hemmelighold bekrefter nå Tariq Alsagoff i den muslimske foreningen Masjid Darussalam at de er kjøperen av Seierstens Misjonshus i Holmegata.

Av Arne Børresen

- Det er riktig at Masjid Darussalam er den nye eieren av tidligere Seierstens Misjonhus. Men jeg kan her og nå ikke si noe om når - eller i det hele tatt om - huset skal brukes som en moské. Det må vi få lov til å komme tilbake til, sier Alsagoff til Demokraten.

700 medlemmer

Siden huset ble solgt for 4,6 millioner kroner 11. desember, har verken eiendomsmegleren eller Alsagoff ønsket å bekrefte eller avkrefte overfor byens lokalaviser hvorvidt Masjid Darussalam har ervervet det nesten 500 kvadratmeter store bedehuset fra 1927. Nå får imidlertid Demokraten slått fast hos både Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i Oslo og Tariq Alsagoff at foreningen, som i Fredrikstad har 700 medlemmer, er kjøperen.

- Betyr dette at dere nå flytter moskéen fra huset i Gunnar Nilsens gate, som nå er til salgs?

- Foreløpig kan jeg som sagt ikke si noe verken om vi gjør det eller når vi eventuelt skal gjøre det.

- Skyldes dette nye, strengere krav til brannsikkerhet - det vil si utfordringene som førte til at Norsk Luthersk Misjonssamband til slutt valgte å avhende lokalene fordi det ikke kunne brukes av forsamlinger?

- Vi har et godt forhold til kommunen og brannvesenet. Det er det eneste jeg kan si om den saken, svarer Alsagoff.

Ingen føringer fra NLM

Demokraten var i 2014 og 2015 i kontakt med flere av de daværende aktive medlemmene i Seierstens Misjonsforening, som ytret skepsis til at Den Islamske Foreningen var en potensiell kjøper av gudshuset.

Espen Ottosen, informasjonssjef i NLM, sier han kan forstå at følelser kan komme i sving, men at NLM likevel må opptre som andre profesjonelle eiendomsaktører:

- Vi har i løpet av et år mange eiendomstransaksjoner og kan naturlig nok ikke legge føringer for hvem som kan kjøpe av oss. I dette tilfellet, som i andre tilfeller, ble bygningen lagt ut for salg på det åpne markedet. Tilbyderen som kom med den høyeste summen (4,6 mill, journ. anm.) fikk tilslaget, opplyser Ottosen til Demokraten.

I fjor høst fremmet SVs gruppeleder Camilla S. Eidsvold et forslag i bystyret om å kjøpe Seierstens Misjonshus til bruk som et grendehus på Holmen. Svaret fra et flertall av politikerne var at dette har ikke kommunen råd til.

Nyeste fra Dagsavisen.no: