Nyheter

Satser på fiskerutdanning: – Et fag for framtida

Fylkespolitikerne i Østfold har unison klokkertro på mulighetene som ligger i «blå næringer». Nå opprettes det et eget utdanningstilbud for fiske og fangst.

1 av 3

– Vi har en god del aktive yrkesfiskere i Østfold, og det er et generasjonsskifte. For å få inn nye som satser på dette yrket, er det utrolig viktig at vi får på plass nettopp en slik utdanning. Dette er en fin vei inn i yrket, der man får en god faglig kompetanse, sier fylkestingsrepresentant Roar Lund (H).

Siden 2017 har det blitt jobbet med å etablere et slikt utdanningstilbud i Østfold, og torsdag ble det endelig banket gjennom i fylkestinget. Hvis alt går etter planen er Vg2 fiske og fangst oppe og går ved Kalnes videregående skole i Sarpsborg fra høsten 2020.

– Fiskeryrket er det i seg selv veldig nødvendig for Østfold, og nå også Viken, å opprettholde. Det jeg også er spesielt opptatt av, er de utviklingsmulighetene som finnes utover ren fiske- og rekefangst, sier Vibeke Julsrud (MDG), som var saksordfører for saken i fylkestinget.

Tenker allerede lenger fram

På sikt har fylkespolitikerne nemlig et håp om at tilbudet blir såpass populært at det åpner for en egen utdanning også innen akvakultur, som retter seg inn mot havbruks- og oppdrettsnæringen.

– Det ble snakket mye om havbruk under den politiske behandlingen av saken, og for framtida tror jeg det er veldig viktig å se på hvilke muligheter man har. Det er alt fra skjell til tang og tare som har blitt nevnt, så dette er også et fag for framtida, sier Julsrud.

– Nå er det prøveprosjekter med landbasert havbruk på Øra, og vi har også noen sjøbaserte anlegg her i Østfold for skjell og muslinger. Men i første omgang handler det om å få til 15 læreplasser innen fiske og fangst, og så håper jeg i neste omgang at vi klarer å få til dette også innenfor de øvrige delene av næringen, utdyper Lund.

SER MULIGHETER: Vibeke Julsrud (MDG) mener etableringen av et utdanningstilbud for fangst og fiske kan bane vei for ytterligere satsing på «blå næringer» i årene som kommer.

– Mange nye båter

Østfold Fiskarlag ble informert under sitt årsmøte om at linjen sannsynligvis skulle etableres. Nå som vedtaket er gjort, ser de lyst på framtida for fiskerinæringen her i fylket.

– Dette syns vi er veldig positivt. Den siste tiden har det kommet mange nye båter hit til Utgårdskilen. Vi håper at den utviklingen fortsetter, fastslår leder i Østfold Fiskarlag, Christoffer Svennes, som selv driver som rekefisker på Hvaler.

Siden starten av 90-tallet har antallet som har fiske som hovedyrke blitt mer enn halvert, både på landsbasis og her i Østfold. De siste årene har imidlertid pila begynt å peke oppover igjen, og ved utgangen av 2018 var det ifølge Fikseridirektoratet registrert 110 hovedyrkesfiskere her i fylket, mot 94 i bunnåret 2015.

– Den nedgangen vi så for noen år siden skyldes nok først og fremst normale svingninger, som det er i de fleste andre næringer. Nå ligger det to og to båter utenpå hverandre her ute, og det er snart ikke plass til flere. Vi har flere som venter på bryggeplass.

Senest i går kom det en ny båt inn, med to unggutter som har startet opp, forteller Svennes.

– Nå er det gode tider og gode priser, og da har dette blitt et veldig levelig yrke, legger han til.

Les også: Fiskere slakter forslag om fiskeforbud – fylkeskommunen støtter

Avhengig av interesse

Men for at utdanningstilbudet skal bli virkelighet må det først rekrutteres nok søkere. Vedtaket inneholder nemlig en forutsetning om minimum 15 elever i klassen, og spørsmålet er om interessen i Østfold er stor nok til å bære dette.

– Det blir spennende å se hvor mange som er interesserte, og vi som jobber i yrket må gjøre så godt vi kan med å hjelpe til. Det kan være å bistå i undervisningen, og det er også mange av fiskerne her ute som har stilt seg positive til å ha med elever ut på sjøen en dag i uka, sier Svennes.

Dersom det kommer inn nok søknader, etableres tilbudet innen fiske og fangst på bekostning av ett av de andre Vg2-tilbudene ved Kalnes. I utgangspunktet var det foreslått å legge ned en klasse i hest- og hovslagerfaget, men fylkestinget falt ned på å se an neste års søkning før de avgjør hva som må vike plass.

Også politikerne er klare på at ermene må brettes opp for at ambisjonene deres ikke skal falle i fisk.

– Nå må fylkeskommunen ut og markedsføre dette. Siden det ikke starter opp kommende skoleår, men først fra høsten 2020, bør man være i forkant. Det må gis god informasjon, og vises at det er mulig å søke på denne yrkesfaglige linja. Da håper jeg folk kjenner sin besøkelsestid, og at vi får nok søkere. Samtidig må næringen stille opp og fortelle om de mulighetene som finnes i fiskerinæringen, sier Roar Lund.

– Vi må komme oss ut på ungdomsskolene og vise fram at dette er et attraktivt og framtidig yrke, få det ut på nettsider som vilbli.no, samt ikke minst være synlige i sosiale og tradisjonelle medier, supplerer saksordfører Vibeke Julsrud.

BETINGEDE OPTIMISTER: Leder Christoffer Svennes (t.h.) i Østfold Fiskarlag er positiv til en egen fiskerutdanning i fylket, men etterlyser en kvo kvoteordning som gjør det mer attraktivt å ta inn lærlinger. Her sammen med fiskerkollegene Øyvind Johansen og Ole Ragnar Torgersen.

Ber om lærling-gulrot

En annen utfordring blir altså å skaffe nok læreplasser, 15 hvert år og 30 løpende lærekontrakter til enhver tid, i den – tross vekst – ganske beskjedne fiskeriflåten i Østfold. MDG-politkeren velger å tro det likevel løser seg.

– Hele næringen har egentlig vært interesserte i å ta inn lærlinger. Det er også en mulighet å gå ut av Østfold og Viken for å få læreplass, det finnes fiskebåter på den andre siden av fjorden også, som kan tilby plass. Det håper vi på.

Også Fiskarlagsleder Christoffer Svennes er løsningsorientert, men etterlyser statlige gulrøtter for å gjøre det mer attraktivt å ta inn lærlinger.

– Det eneste litt negative i dag er at kvoteopplegget for lærlinger er tilrettelagt for fiskeriene i Nord-Norge. Det finnes ikke rekekvoter, og det er ikke interessant for de fleste av oss som holder på her, å reise opp til Lofoten for å dra torsk, hyse eller sei, mener han.

– Fiskeridirektoratet bør derfor prøve å legge til rette for at også rekekvoter kan bli en del av lærlingordningen, for det tror jeg kan bidra til at enda flere vurderer å ta inn lærlinger, sier Svennes.

– Trengs i et kystfylke

Fiskarlagslederen har, i likhet med politikerne, tro på at fiskerinæringen har gode utviklingsmuligheter i årene som kommer. Derfor mener han det er på sin plass med en satsing på faget her i Østfold.

– Denne utdanningen kan gi jobber både til sjøs og på land. Vi har både Egersund Trål som lager redskaper og et eget fiskemottak her ute, i tillegg til alle de som er ute på havet og fisker. Så det er absolutt mange muligheter, og særlig hvis det etter hvert også satses på en havbruksutdanning som gjør at man kan jobbe ved oppdrettsanlegg.

Per i dag finnes det ingen tilsvarende utdanninger i denne delen av landet. De 14 andre skolene som tilbyr Vg2 fiske og fangst, holder til i Nord-Norge, Trøndelag og på Vestlandet. Det mener fylkespolitikerne taler til fordel for en søkersuksess.

– Her i Viken er vi alene, og derfor syns vi det er viktig å få på plass. Vi er et kystfylke, og da trenger vi dette tilbudet i Viken. Gjesteelever har vi på flere andre områder, så det er bare å søke fra andre fylker også – hvis det er plasser ledig, og forhåpentligvis blir det ikke det, sier Lund optimistisk.

Hermund L. Kjernli

Journalist