Nyheter

- Norsk ulvepolitikk styrt av følelser!

Lærer Jan Chr. Häckert satte fyr på publikum under redd ulven-demonstrasjonen i Fredrikstad i dag.

fr.v. Anne Rising (78) fra Våler, Gina Kyvik (72) og 73-åringen "Hansen".
- Det hoder med etternavn. Jeg har hatt nok av trusler og hærverk mot meg, sa han til Demokraten.

- Kjøp ikke norsk sauekjøtt!

- Det er kanskje et 'argumentet' som ulve-haterne forstår.

Det er mye bedre at vi imponerer førsteklasses sauekjøtt fra New Zealand. Dessuten er det mye billigere, sa Fredrikstad-læreren Jan Christian Häckert under dyrevernorganisasjonen NOAH's markering ved Lykkebergparken lørdag ettermiddag.

Tre engasjerte talere - Mette Durban Andreassen fra NOAH i Østfold, Jonas Qvale fra Bymiljølista og Erik Skauen fra Onsøy og

MDG - holdt alle velbegrunnede appeller foran over 150 fremmøtte.

150 for - en eneste mot ulv

Natur og miljøvernere med et positivt syn på rovdyr og naturmangfold, strømmet til fra hele Østfold da de fire fremragende talerne holdt sine appeller. En eneste "ulvehater" våget seg så vidt frempå. Han var åpenbart redd for å vise sitt ansikt, tuttet så mye han turte.

Ga så full gass og forsvant....

- Jeg glemte å nevne et par viktige ting i mitt improviserte innlegg. Nemlig at fryselagre over store deler av Norge er proppfulle av usolgt sauekjøtt. Der ligger tusenvis av tonn som ingen vil ha - bl.a. på grunn av altfor høy pris! fortsatte Häckert.

Arrangørene hadde ikke planlagt å engasjere Häckert blant talerne, men da han dukket opp startet intens operasjon overtalelse. For få noen østfoldinger har mer "ulve-kompetanse" enn læreren fra Haugeåsen.

Ungdom frykter ikke ulv

- Jeg har tatt med meg hundrevis av unge skoleelver på "ulve-safari". Vi har ligget ubeskyttede i telt eller under åen himmel - og ingen av ungdommene har vist noen som helst "ulveangst", forteller Jan Chr. Häckert. Som selv har gått over 4000 km Norge rundt i håp om å få et glimt av ulv i sine naturlige omgivelser.

- En eneste gang har jeg sett en ulv i norsk natur. Så som de fleste skjønner er ulven som regel folkesky - og egentlig et "fredelig" dyr som nesten alltif oppfører seg "naturlig".

Frykt og lite fakta

- Norske helsepolitikk er selvfølgelig basert på fakta og forskning. For hvordan skulle det ellers gått om man brukte samme metode som i regjeringens rovdyr-politikk. Der er det ikke fakta og seriøs forskning som gjelder - men bare følelser og frykt, sa dyreverner Mette Durban Adreassen, leder av NOAH lokalt.

- Det biologise mangfoldet er redusert med 60% bare siden 1970 - på mindre enn 50 år. Jordkloden er truet av klimakatastrofe, enorme miljø-ødeleggelser, død og fordervelse for dyr og planter - og ikke minst dramatisk minskning av magfoldet i naturen, uttrykte samtlige talere - blant dem agronom, biolog og lokal-politiker Erik Skauen.

Nordmenn flest er for mer ulv

NOAH har bl.a. saksøkt staten Norge - og fått inn over 200.000 kroner til dekning av advokat og saksomkostninger. i en spontan Facebook-aksjon.

Alle talerne i Lykkebergparken lørdag minnet om en interessant sak: Flertallet i Norge ønsker ingen skyting av full, derimot ulv overalt i norsk villmark. Ja, selv der hvor ulv og andre rovdyr gjør mest skade på husdyr, fremst sauer - selv der ønsker flertallet i befolkningen mer ulv....