Nyheter

Misnøye med avdelingsleder i barnevernet

11 av 12 medarbeidere sluttet i jobben! – Sjefen var helt umulig å forholde seg til. Jeg hadde til slutt ingen annen mulighet enn å si opp jobben slik nesten alle de andre på avdelingen også gjorde.

Det sier en tidligere barnevernsansatt i Fredrikstad kommune etter at ikke mindre enn 11 av 12 medarbeidere sluttet i en og samme avdeling i løpet av ett år.

Trakassering

Demokraten har de siste ukene fått flere tips om at det igjen koker i barnevernet i Fredrikstad.

Bakgrunnen skal være mobbing, trakassering og bruk av hersketeknikker.

– Nå er det ikke topplederen det handler om men en avdelingsleder som over lengre tid har gjort livet surt for så godt som alle som jobber der. Bare i løpet 2017/2018 har alle sluttet med unntak av én kollega, sier en av de tidligere medarbeiderne til avisa.

– Hva ligger bak denne masseflukten?

– Det dreier seg om en type lederskap kommunen allerede er kjent for å ha. Det vil si hvor man setter folk opp mot hverandre, driver med trynetillegg, lar én medarbeider drukne i saker mens enn annen kan gå på tomgang, gjøre seg utilgjengelig samt å ikke være interessert i å få ryddet opp, sier en av de andre kildene.

– Hva har virksomhetslederen - altså topplederen - gjort for å få bukt med arbeidsmiljøproblemene?

– Anne Beth Brekke Tvedt har kontaktet kommunens HMS-avdeling for å få bistand. Og det er bra. Men utfallet ble likevel at fire av de i alt 12 på avdelingen sa opp, mens de syv andre som ville bort fikk seg jobber andre steder i barnevernet i Fredrikstad. Som f.eks ute i omsorgsboligene, forklarer kilden.

– Søkte nye utfordringer

Barnevernssjef Anne Beth Bjerke Tvedt har en annen oppfatning enn avisas kilder:

– Jeg vil si det slik at det ikke er uvanlig at folk søker nye utfordringer etter å ha stått i samme stilling i mange år. Det skjer hos oss, og det skjer over alt ellers i arbeidslivet.

– Sier du at det ikke er riktig at 11 av 12 ansatte sluttet i samme avdeling i løpet av et års tid?

– Det er mange grunner her. Noen har sluttet fordi de søker andre utfordringer, andre vil gå på grunn av mistrivsel. I løpet av ett år har 10 av i alt 140 medarbeidere sluttet. I tillegg kommer flere som har byttet arbeide i virksomheten - det vil si jobbrotasjon.

– Hva kan du si om sykmeldingene i barnevernet for tida?

– Vi lå en tid oppe i 12-13 prosent, men er nå nede på rundt 10 vil jeg anta. Vi er i hvertfall på vei nedover opplyser barnevernssjefen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: