«Stopp underregulering og stopp pensjonsranet»

Derfor sier vi nok er nok og håper at flest mulig er med på å presse de øvrige partiene til å ta til fornuften og være med å behandle landets pensjonister med den respekten de fortjener.

Erlend Wiborg
Leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite, Frp

Leif Eriksen
Leder av Fredrikstad Frp

 

I 2011 fremmet den rødgrønne regjeringen forslag om nytt pensjonssystem i Norge. Dette ble vedtatt av samtlige partier, med unntak av Frp. Vi stemte imot da vi blant annet var, og er, imot at landets pensjonister skal få underregulert sin pensjon.

Hvert eneste år skal altså pensjonistene få et trekk på 0,75 prosent fra vanlig inntektsvekst. Frp har flere ganger foreslått å fjerne denne underreguleringen da vi ønsker at landets pensjonister skal få samme prosentmessige inntektsvekst som resten av samfunnet. Får resten av samfunnet en inntektsvekst på 2 prosent, da skal også pensjonistene få det samme, uten noen underregulering.

Vi har derfor flere ganger foreslått å avskaffe underreguleringen, men har alltid blitt nedstemt. Senest nå i mai fremmet Frp forslag om dette, men forslaget fikk kun stemmene til Frp og Rødt.

Hvorfor Ap, SP, H, V, KrF, SV og MDG mener at landets pensjonister skal få underregulert sin pensjon er uforståelig for Frp. Derfor sier vi nok er nok og håper at flest mulig er med på å presse de øvrige partiene til å ta til fornuften og være med å behandle landets pensjonister med den respekten de fortjener. Stopp underregulering og stopp pensjonsranet.

Meninger: «Fredrikstad kommune har bestemt seg for at bonden tar feil»