«Produksjonsarbeidere og fagfolk er snart «utryddet»

Politikerne elsker ordet «kompetanseheving» og tror det løser alle problemer.

Ulf Tolfsen
Gamle Fredrikstad

Mediene vier mye tid og spaltemillimeter til årets studentopptak. Politikere, akademikere og studenter blir intervjuet. Typisk norsk, kun fokus på akademisk utdannelse – ikke et pip om fagutdannelse, praktisk utdannelse eller «læreguttavtaler».

Politikerne elsker ordet «kompetanseheving» og tror det løser alle problemer. Jeg er dypt sjokkert. Har ikke pandemien vist at vi i større grad trenger fagfolk og folk på «gølvet»!

Norge etter korona må omprioritere. Vi må restarte Norge og produsere mye mer selv. Nesten all vareproduksjon er nedlagt og produksjonsarbeidere og fagfolk er snart «utryddet». Vi vil trenge alt fra medisiner, masker, lyspærer og diverse varer og forbruksartikler. På byggeplasser og i produksjonsindustrien snakkes det ikke lengre norsk. Åpner vi for en betydelig økt produksjon av varer og tjenester kreves flere bedrifter. Dette vil igjen lede til et stort behov for fagfolk, «læregutter» og mellomledere.

Meninger: «Byhekking er et vennlig klapp på skuldra»

Utdannelsen av dyktige fagfolk og produksjonsspesialister må prioriteres høyere. Ved å øke statusen for fagfolk håper jeg mange flere unge vil velge fagutdannelse. Men for all del, begynn med å redusere kostnadene for å bruke fagfolk. Statens grådighet når det gjelder skatter og avgifter direkte begrenser bruk av fagfolk. Når en vanlig lønnsmottaker må jobbe i fem timer for å lønne en fagarbeider er noe feil. En momsreduksjon til 10 prosent ville skapt tusener av arbeidsplasser, økt inntektene og redusert «svart arbeid». Det er fremdeles lenge til kunstig intelligens, robotisering og rapid prototyping erstatter fagfolk.

Per dato har bilindustrien gått lengst, men det er mulig på grunn av ekstreme seriestørrelser. Det vil alltid være behov for anleggsarbeidere, rørleggere, elektrikere, snekkere, stålarbeidere, skipsbyggere og alle typer spesialister for å holde samfunnet i gang og materialisere underlag fra arkitekter, ingeniører og designere. Vi trenger flinke folk innen hotell- og servicenæringen. Vi trenger helsearbeidere, lærere, politifolk, sjøfolk etc. En endring vil gjøre samfunnet mye sunnere, mer dynamisk og spennende for kommende generasjoner. Siden vi ikke kommer til å ha råd til vår ekstreme offentlig sektor, kan titusenvis av ansatte «skifte beite». Statusen for fagfolk vil øke betydelig. Se bare på Sverige, Tyskland og Sveits. Gevinsten vil bli enorm.

SPALTIST: «Det var ikke det hjem i Fredrikstad som ikke hadde en kalender laget av mayafolket»