«Østfold energi-aksjene til kommunene»

De eneste partiene som ikke vil være med på å sikre at aksjene blir i Østfold er fylkestingsrepresentantene fra Høyre, MDG og Venstre, de står fast på at «arvesølvet» skal gis til Viken fylkeskommune. Hvor de vil forsvinne inn i dette pengesluket, skriver fylkestingsgruppen for Østfold FrP.

Håvard Jensen
Leif Eriksen
Ole Johan Lakselv

Fylkestingsgruppen Østfold FrP


I desember 2017 fremmet FrP en interpellasjon på fylkestinget, hvor vi spurte fylkesordføreren om muligheten for at kommunene kunne overta aksjene i Østfold energi.Dette ble «blankt» avvist av fylkesordføreren (AP). Ett år seinere kom det et opprop fra nesten alle ordførerne i fylket om det samme og «ballen» begynte å rulle.

Saken, eller komedien som kanskje folk flest vil kalle det, har kort fortalt vært slik:
AP (som egentlig var imot å gi aksjene til kommunene) måtte ha tre rådsmøter for å bli enige om at de til slutt kunne for å overdra 50 % av aksjene med noen forbehold. Dette var ikke slik som FrP ønsket, men vi fant fort ut at, hvis vi ville oppnå noe som helst og sørge for at noen av verdiene blir i Østfold, så måtte vi gå for dette forslaget.

De eneste partiene som ikke vil være med på å sikre at aksjene blir i Østfold er fylkestings representantene fra H-MDG og V, de står fast på at «arvesølvet» skal gis til Viken fylkeskommune. Hvor de vil forsvinne inn i dette pengesluket.

DEBATT: «Senterpartiet og Fremskrittspartiet sviktet Østfolds innbyggere»

På fylkestinget 20. juni ble det fattet et flertallsvedtak (bestående av FrP- AP-KrF- SP) etter forslag fra FrP i fylkesutvalget Som i korte trekk ser ut slik: Østfold fylkeskommune inngår en avtale med kommunene i Østfold etter innbyggertall om å overdra 10 prosent, av sin eierandel i Østfold Energi nå.  Østfold fylkeskommune inngår en avtale med eierkommunene i Østfold Energi om å overdra 40 prosent, av dagens eierandel til kommunene i Østfold etter innbyggertall om 12 år. De siste 10 prosentene av disse blir gitt som en opsjon på kjøp. Dersom grensene til Viken fylkeskommune endres, skal det nye fylket Østfold blir en del av, få Viken fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi. Det tas inn et nytt punkt i vedtektene der aksjonene overføres til kommunene i Østfold, dersom det regionale nivået opphører.

Da tenker du som leser dette, at det var avslutningen på denne saken? Nei det stopper ikke med det. Høyres fylkestingsgruppe, Venstre og MDG (seks medlemmer av fylkestinget) ber om en såkalt «lovlighetskontroll» av vedtaket. Det vil si at de mener at kommunene ikke skal overta verdier på ca. 1,7 milliarder kroner.Disse partiene mener dette skal overføres til Viken fylkeskommune.

Vi i FrP har samarbeidet godt med Høyre og Venstre på fylket i mange år, vi har sammenfallende politikk på en rekke punkter, vi har derfor vanskelig for å forstå disse politikernes motivasjon for å sende store verdier inn i et forvaltningsnivå, som etter FrP sin oppfatning ikke har livets rett og vil klare seg utmerket uten disse pengene. Vi legger ikke skjul på at vi er skuffet over at flere partier i Østfold fylke ikke ser verdien av å beholde råderetten over verdier som rettmessig tilhører innbyggerne i Østfold og lytter til flertallet av hva eierkommunene(tverrpolitisk) mener om denne saken.