«Hvorfor beholde byråkratiet, Sp?»

Både Frp og Sp er motstandere av Viken, men vi har to forskjellige løsninger, skriver stortingsrepresentant, Erlend Wiborg.

Erlend Wiborg
Stortingsrepresentant, Frp Viken

 

Frp ønsker minst mulig byråkrati og unødvendige offentlige utgifter. Både Frp og Sp er motstandere av Viken, men vi har to forskjellige løsninger. Sps løsning er å bruke milliarder av skattekroner på å gjenopprette de gamle fylkene og ansette enda flere heltidspolitikere. Frps løsning er å legge ned fylkeskommunen og heller overføre oppgavene til kommunene der folk bor og til staten.

Debatt: «Senterpartiet: Frp svikter Østfold»

Norge har som kjent et byråkrati som kan servere 40–50 millioner innbyggere til tross for at vi kun er rundt 5 millioner innbyggere i Norge. Det er ingen grunn til at vi skal ha 3 forvaltningsnivåer i Norge. Staten kan overta fylkesveiene sånn at vi får et mer helhetlig samferdselsnett i Norge. Videregående skoler og kulturpolitikken kan overføres til kommunene sånn at man får mer nærhet til innbyggerne.

Vi vet også at en nedleggelse av fylkeskommunen ville spart skattebetalerne for milliardbeløp hvert eneste år som heller kunne blitt benyttet til å styrke skoler, helse, eldreomsorg, reduserte avgifter og andre viktige områder. Det er da uforståelig at Sp mener at løsningen er flere byråkrater og godt betalte heltidspolitikere i fylkeskommunene som allerede sløser masse. Gode tjenester til innbyggerne er viktigere enn flere byråkrater og heltidspolitikere.

Meninger: «Frp, fengsel og regjering»