«Barnas behov er like viktige i krisetider»

Det må være en god pappa eller mammas verste mareritt å ikke få ta del i sitt barns hverdag og oppvekst.

Silje Hjemdal
Barnas stortingsrepresentant for Frp

 

Selv om vi er midt i korona-krisen, mister ikke barnas behov betydning. Det er mange som rapporterer om brudd på samværsavtalen som begrunnes med at det er fare for å bli smittet av korona.

Det er dessverre ikke overraskende at enkelte foreldre utnytter situasjonen slik, men sannheten er at dette kun går utover barnet. FHI har vært tydelig på at samvær skal opprettholdes selv om det er en korona-krise. Barna tilhører begge husstander og de går så langt som å si at så fremt barnet er friskt, så skal samværet opprettholdes, selv om foreldrene er i karantene. Om samværet ikke opprettholdes, er det barnet det går utover først og fremst, og det er de det handler om.

Vi skal være glade for at mange barn er så heldig å ha en kjærlig og god mamma og pappa. Derfor er det viktig for meg å understreke at barna har rett til å ha begge i livet sitt.

Mange små har gledet seg til påske, men som vi alle vet blir ikke høytiden nødvendigvis slik vi planla. Imidlertid er det gutter og jenter som har sett frem til familietid, også med den andre forelderen. Da må voksene gå foran som gode eksempler for at barnas høytid blir best mulig, ikke verre.

Hvis barnets samvær med en av foreldrene saboteres av den andre, kan det få opprivende konsekvenser for både barnet og forelderen som opplever ikke å få muligheten til samvær sabotert.. Dette gjelder kanskje enda mer i krisetider der barna opplever at deres hverdag er snudd på hodet.

Det må være en god pappa eller mammas verste mareritt å ikke få ta del i sitt barns hverdag og oppvekst. En forelder som bevisst saboterer samværet tenker ikke på barnets beste og det er i verstefall ren egoisme.

Om du som forelder opplever at du ikke får det samværet du har krav på, uansett om det er grunnet korona, eller andre grunner, da må du si ifra. Nå er heldigvis de fleste familievernkontorene igjen åpnet og de vil igjen kunne kontaktes.

Jeg oppfordrer foreldre som fratar sine barn muligheten til å se sin andre forelder om å skjerpe seg. En krise er ikke tiden hvor man skal bidra til flere stridigheter. Dette er tiden for å vise samarbeidsvilje og dugnadsånd for barnets beste.

Meninger: «Er det så vanskelig å gjøre som vi blir fortalt?»