Generalsekretær i Blindeforbundet: – Elsparkesykler har ikke noe på fortau å gjøre

Som tidligere fylkesvaraordfører, sentralstyremedlem i Senterpartiet og sjefingeniør i Statens vegvesen har synshemmede Per Inge Bjerknes nå inntatt stolen som generalsekretær i Norges Blindeforbund. Det eneste Per angrer på er at han spiste rottekjøtt i Vietnam.

Hvem: Per Inge Bjerknes (41)
Hva: Generalsekretær i Blindeforbundet
Hvorfor: Ansatt som generalsekretær fra 1. januar 2021.

 

Gratulerer med ny jobb. Hvordan har det første møtet med organisasjonen vært?

 Takk! Jeg har blitt tatt imot på en svært inkluderende og hyggelig måte. Norges Blindeforbund har en imponerende bredde i tilbud, aktiviteter og virksomheter. Det blir spennende å være med å videreutvikle dette på veien mot samfunnsmessig likestilling. Heldigvis har jeg noe kjennskap til organisasjonen fra før, og jeg har benyttet meg av ulike tilbud i Blindeforbundet siden jeg var liten. Likevel blir det mye å lære den første tida.

Hvorfor ønsket du å bli generalsekretær i Blindeforbundet?

– Norges Blindeforbund spiller en viktig rolle i samfunnet og for enkeltmennesker. Det å kunne være med å gjøre en forskjell som betyr noe i folks liv, motiverer meg. I tillegg innebærer rollen som generalsekretær en mulighet til å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk, noe jeg trives med. Jeg har også egne erfaringer som synshemmet som jeg tror kan komme til nytte i arbeidet vårt for blinde og svaksynte i hele landet.

Hva blir de viktigste oppgavene å jobbe med i 2021?

– Norges Blindeforbund har mange oppgaver der alle er viktige for noen. I 2021 holder vi for eksempel på å bygge ny førerhundskole, vi har mange aktiviteter som er påvirket av Covid19-pandemien, og vi har et stortingsvalg der vi må få partiene til å forplikte seg på saker som er viktig for blinde og svaksynte. Bedre opplæringstilbud til alle som får nedsatt syn, oppfølging innen utdanning og arbeid og styrket øyeforskning er noen av sakene vi arbeider med. I tillegg er det viktig å synliggjøre at Blindeforbundets arbeid retter seg mot både blinde og svaksynte, og de fleste av våre medlemmer er svaksynte i en eller annen form. Vi ønsker å nå bredere ut med tilbudet vårt og endre folks oppfatning av hvem vi er til for.

Du ble født svaksynt og senere ble du blind. Det har ikke hindret deg fra å få en imponerende yrkeskarriere?

– Takk for det! Jeg har aldri gjort synshemningen til en stor greie, men har valgt å følge drømmer og mål. Det har brakt meg inn i spennende roller, blant annet som fylkesvaraordfører, sentralstyremedlem i Senterpartiet, sjefingeniør i Statens vegvesen og nå generalsekretær i Norges Blindeforbund. Jeg har vært privilegert som har møtt mye godvilje og fått muligheter både innen utdanning, politikk og arbeid. Dessverre opplever ikke alle synshemmede det samme, og tilgang til arbeid er et svært viktig område for oss.

Debatt: «Briller eller ferie. Hva ville du valgt, Erna?»

Som tidligere politiker for Senterpartiet i Østfold, er det saker fra distriktet du kommer til å løfte fram i forbundet?

– Jeg har politiske erfaringer jeg håper kan være til nytte for å sikre Blindeforbundet gjennomslag i viktige saker. Noe av det jeg jobbet med som politiker er jo også kampsaker for Blindeforbundet, for eksempel en mye bedre transporttjeneste for funksjonshemmede. Rollen som generalsekretær er imidlertid en ganske annen enn den som folkevalgt. Jeg skal følge opp vedtak fra sentralstyret og våre øvrige politiske organer og ikke fronte mine egne saker.

Elsparkesykler har inntatt flere norske byer. Du har nevnt at utfordringene rundt disse er noe du kommer til å engasjere deg i. Hva er problemet?

– Synshemmede opplever problemer med hvordan elsparkesykler både brukes og parkeres. De brukes mye på fortau i høy hastighet, og mange forventer at gående skal vike. Når du ikke ser, har du ikke sjans til å registrere faren i tide, og det har ført til mange nestenulykker og flere faktiske påkjørsler. I tillegg parkeres og slenges de rundt omkring og utgjør opplagte snublefeller for oss som ikke ser. Elsparkesykler, eller ståmopeder som de også kalles, har etter min mening ikke noe på fortau og gangareal å gjøre.

Blinde møter praktiske utfordringer. «Men vi er fortsatt de samme menneskene», sier du. Har utbyggere og samfunnet generelt blitt bedre på tilrettelegging?

– Jeg tror blinde og svaksynte opplever at svært mye gjenstår for å oppnå reell samfunnsmessig likestilling. Det gjelder utforming av bygg og uterom, nye digitale plattformer, transport, utdanning, arbeid og så videre. På noen områder opplever vi forbedringer, mens på andre kan det stå stille – og til og med gå i feil retning. Dette gjør at synshemmede ikke får leve livet slik vi ønsker. Noe andre tar som en selvfølge, kan oppleves som en uoverstigelig barriere når du har en funksjonsnedsettelse. Jeg tror det må en stor holdningsendring til før vi opplever de store strukturelle endringene som trengs.

Les også: Vegvesenet vil ha alders- og promillegrense for elsparkesykler

4. januar er FNs internasjonale dag for punktskriften. I år stilte Blindeforbundet krav om at det skal komme punktmerking av dagligvarer. Hvordan gikk møtet med Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF)?

– Vi har ikke fått avholdt møte med statsråden ennå, og det er også litt uklart hvilket departement som egentlig har ansvaret. Ansvarspulverisering kan noen ganger være frustrerende i denne typen påvirkningsarbeid, men vi håper å få regjeringen på banen ganske snart og at det kan komme økte krav til punktskriftsmerking, blant annet av dagligvarer.

Nylig flyttet du og din ektemann Louis Tran Bjerknes inn i ny leilighet i Oslo. Mysen er historie, og ny bolig blir stedet hvor generalsekretæren skal dra noen heftige gitarriff?

– Jeg er fortsatt østfolding i hjertet, men det er mye mer praktisk å bo i Oslo med denne jobben. Gitaren er med på flyttelasset. Jeg har nok aldri hatt heftige riff som min styrke, men jeg håper jeg får mulighet til å synge og spille litt fortsatt, helst sammen med Louis.

Kommer du til å fortsette som styremedlem i grasrotorganisasjon Nei til EU, Østfold og varamedlem Edwin Ruuds Stiftelse i Eidsberg?

– Jeg fortsetter mine verv i Nei til EU. Rollen som varamedlem i Edwin Ruuds stiftelse har vi ikke snakket om ennå.

Så er det noen faste spørsmål i denne spalten:

Hva gjør deg lykkelig?

– Kjærlighet, bøker, musikk og trening.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker et helt glass vin, spiser dessert og kommer meg ikke i seng før etter 23:00.

Er det noe du angrer på?

– Jeg prøver å være mer opptatt av læring enn anger, men å spise rottekjøtt i Vietnam var nok en dårlig idé, noe jeg fikk merke på flyet tilbake til Norge.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Evnen til å huske tidligere diskusjoner like godt som mannen min.

Hvem var din barndomshelt?

– Øystein Sunde.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Etter traumatiske opplevelser med 17. mai-tog som liten, holder jeg meg stort sett unna situasjoner der mennesker går i tog. Jeg har deltatt noen ganger i Prideparaden i Oslo, så mangfold og likeverd er vel det som kan få meg til å ta til gatene.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Jeg ville nok invitert noen jeg ikke ønsker alt godt, siden jeg er elendig til å lage mat.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.

Som tidligere fylkesvaraordfører, sentralstyremedlem i Senterpartiet og sjefingeniør i Statens vegvesen har synshemmede Per Inge Bjerknes nå inntatt stolen som generalsekretær i Norges Blindeforbund. Foto: Tom-Egil Jensen