Far tiltalt for gjentatte grove voldtekter av datter

En Fredrikstad-mann i 30-årene er anklaget for i flere år å ha utsatt sin egen datter for grove seksuelle overgrep samt vold mot henne og tre sønner.

Mannen er tiltalt av statsadvokaten for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, sidestilt med grov voldtekt da jenta var under ti år da de gjentatte overgrepene skal ha skjedd over en periode på flere år.

De seksuelle overgrepene skal ha pågått fram til starten av 2018, og omfattes også av «incestparagrafen» 312 i Straffeloven.

Mishandling

I en periode på halvannet år skal mannen i tillegg ha utsatt datteren og tre sønner for fysisk og psykisk mishandling. Volden skal ha bestått i spark mot kroppen, slag med flat hånd flere steder på kroppen og mot hodet samt slag med en ledning. Den ene sønnen, da i barnehagealder, skal også ha blitt slått i magen.

Overfor alle de fire barna skal mannen jevnlig ha hatt en aggressiv atferd og skreket høyt til dem. Barna skal også ha vært vitner til fysisk og psykisk vold mot søsknene.

Les også: Mor tiltalt for flere års mishandling av sønn

Kan få mange år i fengsel

Det er ikke kjent for Demokraten hvordan den tiltalte stiller seg til anklagene, da vi foreløpig ikke har lyktes i å oppnå kontakt med mannens forsvarer.

Mannen risikerer mange år i fengsel når han møter i Fredrikstad tingrett i slutten av november. Voldtekt av barn under 14 år har en strafferamme på ti år, og øvre strafferamme for incest er seks år i fengsel. Mishandling av egne barn kan også straffes med inntil seks års fengsel.

Det er satt av seks dager til rettsbehandling.