Debatt

Gi minstepensjonister et ekstraordinært pensjonsløft nå, Marte Mjøs Persen!

Pensjonistforbundet Østfold oppfordrer nå regjeringen om å innfri Pensjonistforbundets massive krav.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I forrige uke overleverte pensjonsutvalget utvalgets utredning til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). Utvalget beskriver og vurderer blant annet ulike løsninger for aldersgrensene i folketrygden, minste pensjonsnivå og uføres alderspensjon.

Under årets trygdeoppgjør tidligere i år, ble påvente av pensjonsutvalgets utredning brukt som begrunnelse for å ikke gi de med minstepensjon ekstra tillegg.

Utvalgets anbefalinger sier ikke noe om behovet for et ekstra tillegg til minstepensjonister med virkning fra 2022. Det som er verdt å merke seg er at statsrådene under mottakelsen av utvalgets rapport, uttalte at det er behov for å gi minstepensjonister et ekstraordinært tillegg. Noe som har blitt støttet av stortingsrepresentanter.

Pensjonistforbundet Østfold oppfordrer nå regjeringen om å innfri Pensjonistforbundets massive krav om å gi minstepensjonister et ekstraordinært pensjonsløft nå!

For å sikre at framtidige justeringer av pensjoner skal bli mer treffsikre og rettferdige, må oppgjørene skje i nært samarbeid med de toneangivende pensjonistorganisasjonene og da spesielt Pensjonistforbundet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Debatt