Debatt

Solidaritet, frivillighet og handlekraft reddet mange på Utøya

10-årsmarkeringen av terrorhandlingene i Regjeringskvartalet og på Utøya har vært preget av oppgjør med tankegodset til den helnorske terroristen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Slike oppgjør er viktige og nødvendige, også fordi vi i ytringsfrihetens navn nok har bidratt at høyreekstreme miljøer og tanker får spre seg i samfunnet uten tilstrekkelig motstand.

Grønn politikk handler om solidaritet i bunn og grunn. Solidaritet med dem som lever her nå, både her og i resten av verden, og med dem som kommer etter oss. Som grønn politiker mener jeg det derfor er særlig viktig å hylle også de mange frivillige, modige og handlekraftige menneskene som stilte opp for å redde liv og hjelpe de overlevende. De viste stor solidaritet, empati og ikke minst ansvar gjennom sin handlekraft. Jeg mener det er nødvendig å ha større fokus på den enorme kraften og håpet som ligger i slik solidaritet som gir frivillighet og medmenneskelighet i krisesituasjoner.

Jeg ønsker derfor at vi må huske, og takke, dem som med fare for eget liv dro ut med båtene sine og reddet barn og unge i AUF som i panikk la på svøm fra øya over til fastlandet. Frivillige bygdefolk, hytteeiere og campingturister sto på land tok imot ungdommene. De ga dem førstehjelp, trøst og omsorg, varme tepper og tørre klær. Totalt ca. 100 frivillige stilte opp. De hjalp de unge til å få ringt til pårørende og de brukte sine egne biler for å kjøre dem i sikkerhet.

Sundvollen Hotel ble samlingsstedet for de unge fra AUF. Hotellets ledelse satt i gang en stor dugnad, hvor både ansatte og gjester deltok. Hundrevis av våte, vettskremte unge fikk varme, mat og drikke. Alle som var på hotellet gjorde hva de kunne for å hjelpe de unge og de pårørende, som etter hvert kom til.

Hat og hets som florerer i noen miljøer mot Arbeiderpartiet og AUF, kan ikke aksepteres.

—  Benedicte Lund, Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne

Selv om terrorhandlingene var utenkelige, var norsk helsevesen godt forberedt. Det var full katastrofealarm i nødetater, sykehus og legevakter, og det ble ryddet plass for å behandle alle med fysiske skader. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell fortjener en stor takk for at de klarte dette, og for at så mange frivillig dro på jobb selv om de hadde fri.

Beredskapen fra Politiet viste seg dessverre å ikke bestå prøven. Hadde det ikke vært for den fantastiske sivile innsatsen, kunne veldig mange flere liv gått tapt. Dette viser at vi må støtte og stimulere samfunnet til å kunne mobilisere borgerne til solidaritet og frivillig innsats i krisesituasjoner. Dette er en viktig bærebjelke i samfunnet.

Flere Utøya-ofre er ettertid er blitt utsatt for hets. Hets kommer fra holdninger som er det motsatte av solidaritet, empati og samfunnsansvar. Jeg støtter helhjertet dem som sier at dette er noe dagens regjeringspartier og deres samarbeidspart Frp, må ta aktivt tak i, slik at ytterliggående høyreideologier svekkes. Politisk uenighet hører hjemme i et demokrati. Men hat og hets som florerer i noen miljøer mot Arbeiderpartiet og AUF, kan ikke aksepteres.

Personlig har jeg i mange år beundret AUF for deres politiske standpunkter. Særlig har jeg gledet meg over at de i årevis har vært opptatt av klima og miljø og har gått inn for å stanse oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, og å lete etter mer olje og gass. Nå er tiden inne for å høre på de unge stemmene fra blant andre i AUF. Vi voksne må vise solidaritet med dem som kommer etter oss. Vi har i stor grad klart å stå sammen, og vise endringsvilje, i håndteringen av pandemien.

Akkurat nå ser vi hvor farlig det er med global oppvarming, klimaendringer og tap av livgivende natur. Vi ser det i Canada, mange stater i USA, Tyskland, Belgia, Nederland og Russland. Politikk langs aksene høyre – venstre, blått og rødt, er i ferd med å bli irrelevante. Vi i MDG er opptatt av grønn – grå akse. Fremtiden må baseres på en politikk som handler om produksjon, forbruk og levesett innenfor jordas tålegrense. Jeg håper vi kan heie fram innsatsvilje for felles fremtid, slik Norge gjør når vi er på vårt beste. Hets og hat hører ikke noe sted hjemme i disse store vanskelige sakene, selv om de vekker sterke følelser som frykt og sinne. Vi må alle bidra med felles innsatsvilje for å løse felles problemer. Det ville virkelig være å ta de unge på alvor og gi dem en reell bærekraftig fremtid.

Mer fra: Debatt