Debatt

«Framdriften rundt Onsøyheimen og Åledalslinja – og prosessen rundt Fredrikstad Marineservice»

Arbeiderparti-ordfører Jon-Ivar Nygård og gruppeleder Atle Ottesen (Ap) oppsummerer framdriften i tre saker som har skapt stort engasjement.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jon-Ivar Nygård
ordfører (Ap)

Atle Ottesen
gruppeleder (Ap)

Der er et stort engasjement rundt framdriften på Onsøyheimen, Åledalslinja og prosessen rundt Fredrikstad Marineservice. Det er bra. Det er viktig med engasjement

Vi starter med Onsøyheimen:

I januar i år fattet planutvalget vedtak om å gi kommunen som tiltakshaver de nødvendige dispensasjoner for å komme videre. Dette fordi det nye bygget utfordret høyder- og volumbestemmelser og en del annet. Dispensasjoner ble gitt slik at prosjektet ikke skulle stoppe opp i påvente av en reguleringsprosess. Planutvalget mente at fordelene ved å gi dispensasjon var klart større enn ulempene. Derfor ble dispensasjonene innvilget.

18. juni i år fattet bystyret beslutning om hva slags konsept det nye sykehjemmet skal ha, og det ble bestemt at entreprisen skulle utlyses. Vi er kjent med at entreprisene har kommet inn og endelig beslutning om investering og oppstart av selve byggingen nærmer seg.

Prosjektet vil nok trolig koste over en halv milliard kroner. Det har derfor vært nødvendig og viktig med grundige utredninger før spadestikk kan tas. Den reviderte framdriftsplanen viser at dette er like om hjørnet.

Nye Onsøyheimen vil ble det største, mest moderne og framtidsrettede sykehjemmet vi har bygget, og vil etter ca. 2 års byggetid stå klar med 120 sykehjemsplasser. Det gleder vi oss til.

Leserbrev: «Det haster, vi trenger ingen flere utsettelser. Stikk spaden i jorda nå»

Åledalslinja:

Denne saken har en historie som strekker seg over flere generasjoner. I motsetning til tidligere generasjoners politikere har den nåværende politiske ledelsen igangsatt arbeidet med å regulere veiprosjektet. Reguleringsplanen har vært ute på høring og det kom innsigelse fra staten og fylkeskommunen. Når staten eller fylkeskommunen kommer med en innsigelse så kommer man ikke videre med arbeidet før uenigheten rettes og innsigelsen trekkes. Dette arbeidet pågår nå. Flere av innsigelsene var alvorlige – både staten og fylkeskommunen mente at prosjektet ikke skulle bygges. Innsigelsene omhandlet også vern av matjord. På tross av dette fikk Fredrikstad kommune, gjennom mekling, gjennomslag for at prosjektet skulle gå videre med noen forutsetninger. En av forutsetningene var at det skulle utarbeides en ny konsekvensutredning, og det ble stilt krav om en samfunnsøkonomisk analyse. Vi ble bedt om å avklare veistandard og eierskap, samt bedt om å utrede hvordan dette ville påvirke 0-vekstmålet i Nedre-Glommaregionen og andre miljø- og samfunnsmessige tema.

Enkelt forklart her så er det andre myndigheters innsigelser som er årsaken til at dette trekker ut i tid. Det jobbes aktivt med å finne løsninger.

Les også: Koronapandemien får nå åpenbare følger for Fredrikstad kommune (+)

Fredrikstad Marineservice:

Dette handler enkelt forklart om at det kan bygges boliger der i framtiden dersom de som eier området ønsker det. Det må ikke bygges boliger der, men det åpnes for muligheten. Vi ønsker at Fredrikstad Marineservice skal være lokalisert der de er så lenge de ønsker. Kommuneplanens arealdel skal sannsynligvis rulleres før det skjer noe på området. Da har man muligheten for å farge kartet på nytt dersom bystyret ønsker det. Det er ingen som skal tvinges bort fra området mot sin vilje. Det har vi fra vår side vært tydelige på hele tiden.

Dette er en kort oppsummering av tre saker som har skapt mye engasjement.

Les også: Arealkonflikten på Gressvik: – Jeg blir flau over mitt eget parti (+) 

Mer fra: Debatt