Debatt

«Et enda grønnere Øra»

Mange har gått sammen om å ruste opp stier, rasteplasser, informasjonsopplegg og utkikksplasser for publikum, skoler og turgåere. Da må ikke Øras fantastiske grønne gjenvinnings-industri glemmes oppe i det hele, skriver Frode Rekve.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Frode Rekve. Vignett

Svært utilgjengelig og

klemt innimellom Frevar, noen lagerbygg og et deponi-basseng på østsiden av Gansrød bukt på Øra, eier Fredrikstad kommune ei 40 mål stor tomt. Den har skapt mye leven og forargelse den siste tida. Kommunen, Frevar og Batteriretur AS vil bygge grønn industri og nytt renseanlegg der. Viken fylkeskommune og fylkesmannen vil ha grønne enger med beitende sauer.

Viken-myndighetene vil ikke tillate industri og virksomhet i et landbruks-, frilufts- og natur-område. Det spiller ingen rolle at hele det store Øra naturreservat med all sin flora og fauna er nabo og bare ligger et steinkast unna. Ei heller at Øra og Fredrikstad trenger ny miljøvennlig grønn industri og nye sårt tiltrengte arbeidsplasser i en tid med svært urovekkende høy arbeidsledighet. Frontene er meget steile.

Sjøl har jeg vært heldig og fått bo svært nær Øra naturreservat og industriområde i Fredrikstad i snart 40 år. Det er et fascinerende sted på mange måter. Vi har en liten fritidsbåt ytterst på Øratangen, og jeg sykler og spaserer ofte langs vakre turveier og stier ut til båthavna til alle årets tider. Fram til dags dato har jeg aldri - aldri - sett ett eneste menneske gå på tur inne på den innklemte tomta det strides om. Det er helt ubegripelig at ikke denne lille bortgjemte våtmarks-sumpen kan utnyttes til ny grønn industri og miljøvennlig virksomhet.

Det totalfredede naturreservatet på Øra er med sine 16.000 mål et av de største og viktigste i sitt slag i hele Norge. Her vernes et vell av flotte, sjeldne fuglearter, fisk og planter. Øra naturreservat er en skattkiste for alle natur-interesserte. Samtidig er mangfoldet av miljøvennlig gjenvinnings-industri på Øra helt unik i norsk sammenheng. Grønn industri og vernet, sjelden natur lever side om side ved Glommas utløp. Denne tilsynelatende idyllen er dessverre ikke alltid like rosenrød.

Les også: Slåss for arbeidsplassene på Øra (+)

Fra tid til annen blusser det opp til konflikter mellom miljøvernere og industrifolk om utnyttelsen av arealene på Øra. Slik har det vært siden tida før nasjonalparken eller naturreservatet ble opprettet av daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland i 1979. Den gang sto den unge, ukjente miljøvernministeren fra Arbeiderpartiet modig opp mot det lokale industriarbeider-grunnfjellet i sitt eget parti. Hun hadde nesten bare unge raddiser og naturfagskyndige på sin side. Men Gro kom, så og vant. Industrien og naturreservatet på Øra har måttet leve side om side i 40 år. Til gjensidig nytte og forargelse.

Helt siden opprettelsen av naturreservatet har industrien på Øra gradvis blitt utviklet i mer miljøvennlig retning. Den kraftigste motoren har hele tida vært Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak - Frevar. Fra å være hele byens søppeldynge har Frevar utviklet seg til å bli hele distriktets miljøbedrift nummer èn. Der finnes all slags kildesortering, resirkulering, avfallsdeponier, produksjon av fjernvarme, biogass og vi vet snart ikke hva. Samtidig har en rekke andre grønne miljøbedrifter skutt i været i nærheten av Frevar og havna på Øra. Det hele har egentlig vært et unikt nytt industrieventyr.

Fredrikstad har med årene utviklet Norges største klynge av virksomhet og industri for gjenvinning, resirkulasjon og nye produkter på Øra. Denne produksjonen og en effektiv og moderne havn, er noe byen har all grunn til å være stolt av. Samtidig skal vi være glade for å ha et av nord-Europas viktigste naturreservater i det samme området. Dessverre er selve reservatet lagt usedvanlig lite til rette for turer og besøk for vanlige folk. Et skarve fugletårn ute på Øra-spissen er alt. Men nå skal dette heldigvis rettes opp.

Les også: Når andre søk er avsluttet, skal «Svein 1» fortsette letingen etter dem som har forsvunnet på sjøen

Ornitologene i Østfold, Fredrikstad kommune, Gudeberg lokalsamfunn, Frevar, Øra Båtforening og gode gamle Østfold fylke har gått sammen om å ruste opp stier, rasteplasser, informasjonsopplegg og utkikksplasser for publikum, skoler og turgåere. Da må ikke Øras fantastiske grønne gjenvinnings-industri glemmes oppe i det hele. Den er kanskje vel så interessant for mange som den søte skjeggmeisen som bygger rede i takrørsivet.

Første steg i dette arealplanarbeidet må nå være å få Viken-byråkratene til å snu. De må overbevises til å godta at Frevar kan få bygge sitt nye miljøvennlige renseanlegg og Batteriretur AS en helt ny og verdensledende fabrikk for resirkulering av elbil-batterier. Begge på den samme lille, unnselige, inneklemte  kommunale tomta på Øra. Vi kan ikke stanse denne positive grønne industriutviklingen nå!

Det er altså ikke Øra Naturreservat som står på spill. Det ligger fast. Ingen vil røre reservatet. Men vi risikerer å miste strategisk ny sysselsetting og tet-plassen blant byene her i landet som satser på resirkulering, gjenvinning og ny grønn industri. Det må ikke skje.

Mer fra: Debatt