Debatt

«Rødt Fredrikstad støtter palestinernes kamp for frihet»

Det er på tide at Fredrikstad kommune hører de palestinske ropene og blir en aktiv støttespiller for BDS-bevegelsen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Rødt Fredrikstads årsmøte

Staten Israel ble til i 1948 hvorpå nær 800.000 palestinere brutalt ble fordrevet fra sine hjem. Nakbaen, den palestinske katastrofen, er et levende traume som fortsetter den dag idag, 72 år etter første Israelske offensiv med etnisk rensing. Det palestinske folket er et okkupert folk som kontinuerlig blir nektet grunnleggende menneskerettigheter. De enorme lidelsene som israelsk settlerkolonialisme påfører det palestinske folket er å regne som forbrytelser mot menneskeheten.

Vi fordømmer den israelske okkupasjonen og bosettingspolitikken som klare brudd på folkeretten, slik FN's sikkerhetsråd også gjorde med resolusjon 2334 i 2016. Vi krever at norske myndigheter legger nødvendig press på Israel for å bidra til at okkupasjonen avsluttes, at blokaden av Gaza heves, og at det blir satt en stopper for oppføring av nye bosetninger og annektering av palestinsk land. Israels brudd på folkeretten må møtes med sanksjoner av verdenssamfunnet.

Les også: Hedda, Ingerid og Isak håper flere ungdommer engasjerer seg i Israel-Palestina-konflikten (+)

Tidligere fredsforhandlinger har skjedd på Israels premisser hvor positiv fred aldri har vært på agendaen. Trump og Netanyahu's nye «fredsplan» fortsetter i det samme sporet og søker å fullende koloniseringen av Palestina. Det palestinske folk har rett til å gjøre motstand!

BDS-bevegelsen er et palestinsk initiativ som Rødt Fredrikstad støtter fullt ut. Staten Israel, israelske institusjoner og israelske produkter og tjenester må boikottes inntil Palestina er fritt. Vi må presse det israelske regimet til å overholde folkeretten ved å sette en stopper for den internasjonale støtten og straffefriheten regimet nyter. Rødt Fredrikstad er for økonomisk, kulturell og akadamisk boikott av Israel.

Det er på tide at Fredrikstad kommune hører de palestinske ropene og blir en aktiv støttespiller for BDS-bevegelsen. Kommunen må garantere at de ikke kjøper varer fra leverandører eller underleverandører fra okkuperte palestinske områder. Slik kan vi vise støtte og solidaritet med palestinernes kamp for frihet, rettferdighet og menneskeverd.

Meninger: «Verdens største fengsel»

Mer fra: Debatt