Debatt

«Invester i fornybar energi, skap grønne arbeidsplass og avslutt åpning av nye oljefelt»

Klimaendringene kan bekjempes, men man trenger en systemendring.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Simen Dohrmann Nilsen
nestleder i Nedre Glomma sosialistisk ungdom

Verden har stoppet opp som følge av Covid-19 viruset, fordi alle innser hvor alvorlig situasjonen er. Samtidig står verden i dag ovenfor en krise av minst like store proporsjoner, klimakrisen. På samme måte som vi var for sene med å reagere på Covid-19, kommer vår reaksjon på klimakrisen til å komme altfor sent. Årsaken til at klimakrisen ikke får like reaksjoner er fordi, i motsetning til Covid-19, er det noen som tjener seg søkkrike på klimakrisen.

Dagens globale økonomiske system setter hensynet til økonomisk vekst foran alle andre hensyn. Klimakrisa er en konsekvens av dette systemet. I dag står 100 selskaper for 71 prosent av verdens klimagassutslipp. Ett av de 100 selskapene er Equinor. Equinor driver med olje- og gassprosjekter og tjener milliarder av kroner på å forurense.

Klimaendringene fører til tørke, flom og ekstremvær, og gjør mange steder ubeboelige. Årsaken til at vi i Norge ikke kjenner klimaendringene på kroppen enda er fordi virkningene av klimakrisen kryper saktere på enn Covid-19 viruset. Klimaendringene bygger seg opp til et punkt der det ikke kan reverseres. Vi vil få enorme temperatursvingninger, mer ekstremvær og en flyktningkrise ulik noe vi har vært vitne til.

Regjeringen flytter ansvaret for klimakrisen over på vanlige folk – men kjøttfri mandag og kildesortering kan ikke løse klimakrisen alene. Vi ser at når systemene måtte endres for å håndtere Covid-19, går klimagassutslippene drastisk ned for første gang. Dette alene beviser at klimaendringene kan bekjempes, men man trenger en systemendring. Det er klart vi ikke skal løse klimakrisen gjennom å sette folk i karantene, men hvis vi investerer i fornybar energi, skaper grønne arbeidsplasser og avslutter åpning av nye oljefelt, da kan vi ta steget inn i fremtiden.

Meninger: «Takk til de «virkelige heltene» i Fredrikstad-samfunnet»

Mer fra: Debatt