Debatt

«Koronakrise, hva betyr det for din privatøkonomi?»

Hvis vi ser på erfaringene fra tidligere kriser og nedgang, så er det ikke usannsynlig at Norges Bank setter ned styringsrenten for å stimulere økonomien.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Terese Troy Prebensen
direktør privatmarkedet, SpareBank 1 Østfold Akershus

Børs- og kronefall påvirker vanlige folk på flere måter. I det store bildet vil en del oppleve at jobben og dermed inntekten blir mer utrygg. I flere bransjer meldes det om kundesvikt og fallende omsetning. Permisjoner og oppsigelser kan bli resultatet i noen virksomheter. For de som rammes er dette en alvorlig konsekvens av børs- og kronefallet, som altså kommer på toppen av Korona-utbruddet.

Korona-utbruddet gjør at en del utsetter aller avlyser utenlandsreiser og heller velger å holde seg hjemme og FHI oppdaterer kontinuerlig sine reiseråd.
Kronefallet får utvilsomt også konsekvenser for de som allikevel har planer om å reise utenlands. Både euro og dollar har steget kraftig mot norske kroner, noe som betyr at nordmenns utenlandsferie i år kan bli merkbart dyrere. Jeg tipper at en del endrer planene sine og heller legger ferien til Norge i år, først og fremst av frykt for corona.

For første gang på lenge er svenske kroner mer verd enn norske. Det betyr at svenskehandelen nå er langt mindre lønnsom enn for kort tid siden. Fortsatt er mange dagligvarer rimeligere i Sverige enn i Norge, men prisforskjellen har krympet betraktelig.

Hvordan kan børs- og kronefall påvirke forbrukere med boliglån?

Hvis vi ser på erfaringene fra tidligere kriser og nedgang, så er det ikke usannsynlig at Norges Bank setter ned styringsrenten for å stimulere økonomien. Markedet er nå overbevist om at så kommer til å skje på Norges banks rentemøte torsdag i uke 12. Dermed kan nordmenn med boliglån regne med at renten på deres boliglån vil gå ned.

Det siste halvannet året har boliglånsrenta beveget seg noe opp, men nå kan det altså hende at vi igjen ser nye rentenedganger og enda billigere lån. Dette vil i så fall bety lavere månedlige boliglånsutgifter og altså slå positivt ut for nordmenns privatøkonomi. Ekspertene er imidlertid noe uenige om hva dette vil bety for boligprisene, om prisene vil gå opp eller ned. Kanskje vil det også avhenge av hvilken region man bor i. I regioner hvor næringslivet i stor grad er tuftet på turisme vil Korona-utbruddet få større ringvirkninger enn i andre regioner hvis næringsliv er mer diversifisert. Dette igjen vil påvirke boligprisene.

Hvordan kan børs- og kronefall påvirke forbrukere med sparepenger på konto og/eller i fond?

Sparingen i aksjefond er blitt mindre verd fordi verdiene i aksjefondene faller når børsene faller. For de som har spart lenge i fond vil nedgangen spise opp tidligere gevinster. De som har startet sparing nylig vil oppleve at fondsandelene nå er mindre verd enn da de ble kjøpt. Skulle de solgt seg ut av aksjefondene i dag ville de altså få igjen mindre penger enn de kjøpte for.
De som har sparepenger på konto har ikke tapt noe på børs- og kronefallet. Vanlig banksparing har lav rente, men til gjengjeld er sparingen helt risikofri.

Jeg anbefaler allikevel folk å beholde sparingen i aksjefond som før. Grunnen til det rådet er at sparing i fond har et langsiktig perspektiv - det handler ikke om å få høy avkastning fra det ene året til det andre, men om å få god avkastning over tid. Og ofte blir kraftige børsfall avløst av ny oppgang.

Den som ikke er komfortabel med svingningene i aksjemarkedet bør enten selge seg noe ned, eventuelt helt ut av aksjefond. Men akkurat nå som det stormer som verst er jeg usikker på om er et godt tidspunkt for å selge, men sover du dårlig om natta så er det bare å komme seg ut.

Det er alltid fornuftig å spre sparingen og verdiene sine. Det betyr å eie og nedbetale bolig på den ene siden, spare langsiktig i aksjefond på den andre og i tillegg ha penger tilgjengelig på konto eller i rentefond. Hvordan du vil fordele sparingen og verdiene avhenger av risikovilje og hvor langsiktig eller kortsiktig du er. Dette rådet gjelder for øvrig i både oppgang- og nedgangstider.

Hvis boliglånsrenta går ned, anbefaler jeg alle med boliglån å fortsette å betale det samme beløpet til banken som før. Da betaler du raskere ned på boliglånet og du blir gjeldfri tidligere enn planlagt.
For den som er usikker for hva som er riktig for dem å gjøre nå, er det et godt råd å snakke med rådgiver i banken eller andre de stoler på for å gjøre de grepene i privatøkonomien som du føler deg komfortabel med.

Og for all del; Lytt til rådene til FHI når det gjelder smitte, hygiene og tiltak.

Les også: 
Sprengt kapasitet på utkjøring
Sykehuset Østfold Kalnes og Moss har innført adgangskontroll
Sju fra Fredrikstad smittet av koronaviruset

Mer fra: Debatt