Debatt

«Sammen skal vi skape et bærekraftig Viken»

Ulike deler av fylket har ulike muligheter og utfordringer, så de politiske grepene må tilpasses den enkelte kommune, skriver fylkesråd Øyvind Solum.

Øyvind Solum (MDG) er fylkesråd for planlegging i Viken og inviterer kommuner, næringsliv, frivillighet og andre aktører til å bli med i arbeidet med å gjøre Viken til et bærekraftig og klimasmart samfunn innen 2030.
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Øyvind Solum (MDG)
Fylkesråd for planlegging og folkehelse i Viken fylkeskommune

Fra og med 1. januar ble den nye fylkeskommunen Viken en realitet, og favner nå både det gamle Østfold, Akershus og Buskerud, pluss kommuner som Svelvik, Lunner og Jevnaker. Vi er Norges mest folkerike fylke, og rommer både urbane og landlige strøk, og verdifull natur. Vikens tyngde gjør at vi har betydelig påvirkning på den generelle retningen det norske samfunnet tar. Det forplikter.

Som fylkesråd for planlegging er jeg opptatt av hvordan fylkeskommunen, sammen med kommunene, staten, næringsliv, frivillighet og andre innbyggere kan skape et best mulig samfunn i vår region. Da er det viktig å ha et generasjonsperspektiv. Vi skal ikke bare skape best mulige liv for oss som er aktive nå, men også for barn og barnebarn. Sentralt for å sikre at de får samme velferd, trygghet og valgmuligheter som oss er å bidra til at vi unngår de mest dramatiske scenariene når det gjelder klimaendringer. Fylkesrådet har som mål at Viken skal bli et nullutslippssamfunn, og at klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. FNs bærekraftmål og planetens tålegrenser skal være premiss for samfunnsutviklingen.

Uten at vi skaper en bred og ekstraordinær klimadugnad, hvor mange ulike aktører bidrar med det de kan, kommer vi neppe i mål. Nå snakker flere klimaforskere om at vi kan være på vei mot 3-4 graders global temperaturheving. Det vil i så fall føre til dramatiske konsekvenser også i vår region, noe vi har sterk egeninteresse av å avverge. Om verdenssamfunnet skal klare denne utfordringen, må alle land bidra. Men om Norge skal lykkes, så skjer det nettopp ved at fylkeskommuner og andre aktører sammen tar utfordringen.

FNs bærekraftmål favner likevel langt videre enn klima og miljø. Det gjør at vi bedre kan arbeide med sammenhengen mellom ulike samfunnsmål, men også at vi bidrar til verdenssamfunnet strekker seg litt lenger enn de ellers kanskje ville gjort. Viken har dessuten etablert samarbeid rundt bærekraftmålene med en rekke regioner andre steder i Europa og verden, blant annet gjennom et OECD-initiativ.

Klimautfordringene handler ikke bare om å bidra til å hindre eskalerende klimaendringer, selv om dette selvfølgelig er sentralt. Like viktig er det å skape mer robuste lokalsamfunn i møte med de endringene som er på vei. Vi må dermed sørge for ulike former for klimatilpasning, men også styrke landbruk, selvforsyningsgrad og matsikkerhet. Landbruket er en nøkkelnæring i Viken, og foruten den åpenbare verdien når det gjelder å sikre trygg matforsyning, er det også arbeidsplass for tusener av mennesker og en nøkkelnæring også for å opprettholde levende distrikter. Fylkesrådet er uansett også opptatt av livskvalitet og god folkehelse, og mener begge deler bør stå som sentrale målsettinger. I tettbygde strøk og knutepunkt, hvor det også fremover vil bli befolkningsvekst og tettere bebyggelse er det viktig å huske på at vi må ta vare på grønne lunger, og gjerne bygge mer med tre og med grønt på taket. Det er ikke bare bra for miljøet, men også for folks trivsel.

Les også: Nå blir gamle fylkesskilt makulert

Nå går fylkeskommunen i gang med det som kalles en regional planprosess, men som egentlig handler om å invitere bredt til at alle kommuner, organisasjoner og andre relevante aktører kan komme med innspill til hvilke planer og tiltak som trengs for å skape et bærekraftig og godt Viken-samfunn fremover. Ulike deler av fylket har ulike muligheter og utfordringer, så de politiske grepene må tilpasses den enkelte kommune. Det finnes ulike meninger om regionreformen. Nå vil uansett vårt hovedfokus være å bruke de mulighetene vi har til å bygge en region som skal være best mulig nå og for fremtiden.

Les også: 
Du kan fortsatt kalle deg østfolding
Vedum-varsel: Vil demontere Viken

Kronikk: «Fortsatt kamp mot Viken»