Debatt

«Helsefagarbeidere – gratulerer med dagen»

26. november markerer vi helsefagarbeiderdagen. Fagforbundet organiserer til sammen over 70.000 helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Vi er stolte av hver eneste en, skriver Lloyd Forbes.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lloyd Forbes
Yrkesseksjonsleder helse og sosial
Fagforbundet Fredrikstad

Helsefagarbeideren er en av bærebjelkene i samfunnet vårt. Det er helsefagarbeideren som pleier, lindrer, og gir omsorg til våre eldre og syke. Noen arbeider forebyggende innen psykisk helse og rus. Andre bistår barn og unge som har ulike funksjonsnivå.

Kommunen må anerkjenne helsefagarbeideren!

I kommunen er det et behov for å kunne ta i bruk det urealiserte potensialet som ligger i helsefagarbeideren. I dag behandles de som løsarbeidere. Av 209 utlyste stillinger fra mars til september i Fredrikstad kommune i år var 83 prosent deltidsstillinger! Dette skaper et klasseskille i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Når det i hovedsak utlyses deltidsstillinger for denne gruppen er kommunen med på å opprettholde og forsterke denne ukulturen.

Meninger: «Det første jeg legger merke til er alle dyktige assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere»

Veien til heltid går gjennom helsefagarbeideren og kan i stor grad løses ved å ansette flere fagarbeidere i hele stillinger.

Vi har i dag en økende mangel på sykepleiekompetanse. Dette kan med fordel løses ved at flere oppgaver overføres til helsefagarbeidere. Samtidig bør arbeidsgivere i mye større omfang gi mulighet til å øke kompetansen til denne gruppen ved å satse på fagskoleutdanninger.

Dette vil sikre bedre kvalitet i tjenestene og mer effektiv drift og dermed være til det beste både for innbyggerne og kommunens økonomi!

De siste åra har vi også med glede sett at helsefagarbeideren er på vei tilbake i sykehusene. Over mange tiår har det blitt ført en politikk der flere yrkesgrupper har blitt skvisa ut av spesialisthelsetjenesten. En blanding av profesjonskamp og hva som har blitt ansett som effektivisering har gjort det vanskeligere for helsefagarbeideren å få jobb på sykehus.

Fra 2008 til 2016 vart tallet på helsefagarbeidere og pleieassistenter i spesialisthelsetjenesten redusert med 26 prosent. Fagforbundet har ropt varsko om denne politikken lenge. Vi mener at alle yrkesgrupper trengs. De må samarbeide i et slikt fint maskineri som et sykehus er.

Demokraten mener: «Eldrebølgen er konstant høyvann – men «kutt-i-kostnader-bølgen» svinger fortsatt»

Sats på lærlingene

Vi blir derfor svært glade når vi ser at trenden er i ferd med å snu. Ved Stavanger Universitetssjukehus er det nå ansatt 500 helsefagarbeidere. De har også til enhver tid 50 lærlinger i faget, og Rogaland fylkeskommune har etablert et eget opplæringskontor på sjukehuset.

I Vestre Viken helseforetak har iherdig innsats fra tillitsvalgte gjort at sjukehuset ser verdien i å ansette helsefagarbeidere. De har også klart å stoppe omgjøring av flere stillinger.

På St. Olavs Hospital i Trondheim har de starta et prosjekt med mål om å øke andelen helsefagarbeidere fra 6.9 til 15 prosent innen 2022, samt tiltrekke seg flere lærlinger.

Vi må øke andelen helsefagarbeidere ved sykehuset Østfold!

Vi i Fagforbundet er overbevist om at dette vil gi bedre pasientbehandling. Vi håper også at her i Østfold vil denne trenden bre om seg. At sykehuset fortsetter med trainee-ordningen noe som gir de økte oppgaver og kompetanse og samtidig ansetter flere helsefagarbeidere i bemanningspool er en positiv utvikling.

Fagforbundet vil fortsette å kjempe for at helsefagarbeideren skal få den plassen de skal og bør ha i arbeidslivet. Helsefagarbeideren er bærebjelken i samfunnet vårt. Tusen takk for jobben dere gjør, og til lykke med dagen!

Leder: «Sykehjem-beboerne Fredrikstad glemte»

Mer fra: Debatt