«Eldrebølgen er konstant høyvann – men «kutt-i-kostnader-bølgen» svinger fortsatt»

LEDER: Lojale avdelingsledere kutter i tjenestetilbudet. Taperne er pleietrengende og personer med ekstra omsorgsbehov, skriver Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig  

 

Vi har i flere år snakket om «eldrebølgen» – som en uventet tsunami skyllende over velferdssamfunnet med eldre som lever lenger enn tidligere og et utall aldrene personer fra store etterkrigskull. Bølgen finnes ikke – status er at omsorgsbehovet vi allerede ser i dag kommer til å bli værende og økende i årene som kommer – men ingen bølge.

Hvis det tidligere har vært noen svingninger i behovet for omsorg har den bølgen lagt seg – bortsett fra i Fredrikstad kommunes budsjett for Helse- og velferdstjenester. Det er seks år siden absolutt alle varsellamper ble tent i gangene på sykehjem, hos hjemmesykepleien og i omsorgsboliger. Kutt i bruk av vikarer og ingen overtid – det må spares, spares og spares var omkvedet.

Nå er vi der igjen. Beskjeden til virksomhetsledere og avdelingsledere er ikke til å misforstå: Vi har brukt for mange penger – strup kranene.

Les også: Får kjenne skoen trykke: Skauens (MDG) mor fikk sykehjemsplass i Halden (Demokraten+)

Lojale avdelingsledere gjør det de kan for å hente inn årets overskridelser i løpet av seks uker. Men vi kan ikke forstå annet enn at det blir tiltak med en viss bismak, og at man i en slik situasjon stiller seg spørsmålene: Har vi gjort feil i våre vurderinger og bemanningsplaner? Burde vi ikke ha hentet inn vikarer i helgeturnusen? Selvfølgelig er tidligere vurderinger og planer riktige, her må vi stole på fagkompetansen. Men dessverre, i «kuttperioder» er det opplagt hvem som blir taperne – pleietrengende og personer med ekstra omsorgsbehov.

Fredrikstad kommune jobber godt med mange tiltak innen Helse- og velferdstjenestene – som blant annet heltidskultur, +Huset og ny teknologi – men den økonomiske rammen for hele sektoren har aldri vært solid nok. Det er fristende å bruke ordet underbudsjettering, hvor håpet om en økonomisk buffer fortsatt blir et luftslott.

Leder: «Sykehjem-beboerne Fredrikstad glemte»