Debatt

FAU blir ignorert – men samlokaliseringen bør være optimal for utvikling og læring sammen med andre

LEDER: Det er grunn til å stille mange spørsmål rundt planprosessen med å flytte Råkollen til Gudeberg skole. Flytt ungdomstrinnet til lokalene som nå huser Fredrikstad internasjonale skole eller bygg ny skole på Nabbetorp, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

Både FAU og lokalsamfunnsutvalget på Gudeberg har lenge kjempet mot sammenslåingen av Gudeberg barne- og ungdomsskole og Råkollen. FAU-leder ved Gudeberg, Jan Gravning, har i debattspaltene uttrykt frustrasjon over at Fredrikstad kommune ikke har involvert elevene, FAU, lokalsamfunnsutvalget og FAU Råkollen i prosessen. Skal vi tro Gravning, og det bør vi selvfølgelig i denne saken, har utallige møter med administrasjonen og alle politiske partier for å redde situasjonen vært nytteløse. Men hvorvidt foreldrenes arbeidsutvalg på Gudeberg skole fikk uttelling for valgkampvideoen «Velg parti – velg skole» stiller vi oss tvilende til – her holder det ikke å skjule seg bak at dette ikke var en politisk proganda – fra et partinøytralt arbeidsutvalg.

Fredrikstad Høyre er det eneste lokalpartiet som innrømmer at de var litt kjappe i svingene til å si ja, når de første planene ble presentert. – Vi ga vårt ja på feil grunnlag. Det å bygge to skoler så tett oppå hverandre, uten muligheter for fremtidig utvidelse, mener vi er en enorm misbruk av penger, uttalte Inger Christine Apenes til oss.

DEBATT: «Kommunens prestisje rammer Gudeberg/Råkollen-elevene i årtier»

Planen for utvidelse av Gudeberg skole er å sette opp et nybygg til elevene fra Råkollen, i dagens skolegård. Skolens kjerneoppgave er å gi et likeverdig opplæringstilbud til elever med ulike spesialpedagogiske behov. Vi vet ikke hvilke erfaringer skolen har høstet gjennom årene i «kjelleren» på Haugeåsen ungdomsskole – men uomtvistelig vil det være best for de aller fleste elevene å gå i en inkluderende skole. Her vil vi tro samlokalisering med skolen på Østsiden bør være optimal for utvikling og læring sammen med andre.

Like fullt er det grunn til å stille flere spørsmål rundt hvordan prosessen har vært løst – hvor mange innspill fortsatt står ubesvart:
Flytte ungdomsskolen til FRIS eller ruste opp Nabbetorp skole? Er uteområdet «låst» i forhold til utvidelse? Har det ingen betydning at naboene mister kveldssola? Økt bilkjøring, parkeringskaos og støy i området?

Les også: 
Føler seg overkjørt av kommunen – raser mot skoleplaner
K
ommunen svarer på plankritikk: – Har fått uttale seg

Mer fra: Debatt