«Kommunens prestisje rammer Gudeberg/Råkollen-elevene i årtier»

At elevene, FAU Gudeberg, FAU Råkollen og Gudeberg lokalsamfunnsutvalg ikke har vært involvert i denne prosessen er ikke Fredrikstad kommune verdig, skriver Jan Gravning.

Jan Gravning
FAU-leder Gudeberg skole

 

De som brenner for en sak engasjerer seg politisk. For oss i FAU Gudeberg er det selve saken som brenner.

Saken som brenner er å bruke ca 250 millioner kroner på å redusere utearealet på Gudeberg skole drastisk ved å bygge en ny Råkollen skole 80 x 30 meter i skolegården og i all hovedsak la en 65 år gammel og nedslitt Gudeberg skole stå uendret.

FAU Gudeberg har ingen intensjon om å engasjere seg politisk, men har et behov for å informere om hvordan vår sak har blitt møtt i det offentlige Fredrikstad.

Gudeberg/Råkollen utbyggingen har vært planlagt helt uten å involvere foreldre eller elever. Det samme inntrykket sitter Gudeberg lokalsamfunnsutvalg med.

 I media og på sosiale medier synes det som om de fleste partier har et ønske om å gjøre Fredrikstad til innbyggernes kommune. Det er viktig å involvere innbyggerne. I denne prosessen har dette vært fraværende. Foreldrene på Gudeberg er ikke bare innbyggere, vi er sågar part i denne saken som har stor betydning for våre barn og barn som skal gå på Gudeberg i framtiden.

At elevene, FAU Gudeberg, FAU Råkollen og Gudeberg lokalsamfunnsutvalg ikke har vært involvert i denne prosessen er ikke Fredrikstad kommune verdig. Ansvaret for at så ikke har skjedd må administrasjonen og alle politiske partier i Fredrikstad ta.

FAU Gudeberg og Gudeberg Lokalsamfunnsutvalg har hatt utallige møter med administrasjonen og alle politiske partier for å redde situasjonen etter at planene om ny Gudeberg/Råkollen skole ble presentert og kom som et sjokk på oss. Vi mener å ha mange gode argumenter for at den løsningen vi fikk presentert er en svært dårlig løsning for alle parter.

Det er frustrerende når vi nå etter utallige måneder og mye jobb føler at alt kan være forgjeves. Vi føler overhodet ikke å bli hørt av de som bestemmer og deres administrasjon. Vi blir avspist med at prosessen har gått for langt og det er ingen vei tilbake. Saken blir trenert, vi har ikke fått se administrasjonens behandling av alle høringsinnspillene i saken og vår frykt er at en så stor sak for mange bare blir presset igjennom etter valget med et pennestrøk.

Vi vil ikke diktere en bedre løsning, men det er helt opplagt at en så viktig og kostbar utbygging fortjener at innbyggerne, i dette tilfellet Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, FAU Råkollen, FAU Gudeberg og de involverte elevene får sine stemmer hørt i en helt ny prosess.

Denne saken er svært viktig for mange på Østsiden. FAU Gudeberg sitt håp er at alle partier åpner for at saken vil bli sett på med nye øyne også etter valget. La oss få en avklaring på dette før valget, det vil ingen partier tape på.

LES OGSÅ: Føler seg overkjørt av kommunen – raser mot skoleplaner