Debatt

«Det er lurt å se tilbake på premissene for Ytre Hvaler nasjonalpark»

Kunnskapen vi har om klimaendringer og utfordringene vi har angående tap av biologisk mangfold har nærmest eksplodert. Vi vet mye mer i dag enn for ti år siden, skriver Bjørn Tore Kjølholt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bjørn Tore Kjølholt
førstekandidat Miljøpartiet de grønne Hvaler

Fredrikstad blad spurte meg i et intervju om jeg hadde noen saker jeg virkelig brenner for. Jeg svarte at jeg ønsker meg områder i nasjonalparken som er fredet for bunntrål. Dette viste seg å antenne et aldri så lite vepsebol ...

Ytre Hvaler nasjonalpark ble opprettet for å «bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi, bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn.»

Rundt Hvaler kan vi alle merke sviktende bestander av fisk og skalldyr. Norske forskere er samstemte det er to hovedårsaker, klimaendringer og overfiske. Tenker en debatt om et utvidet vern slik at havet kan gro i fred er en sunn tanke.

LES OGSÅ: 
Hauge barnehage la hele uka til Guttormsvauen (Demokraten+)
Over 300 rødlistede arter (Demokraten+)

Som teksten over viser er formålet til nasjonalparken en fredning av havbunnen. Er det da så rart å fremme et forslag om å verne deler av nasjonalparken for bunntråling?

Nå i august la FNs klimapanel ut en alarm. 145 eksperter fra 50 land er enige. Det internasjonale klimapanelet IPBES sier: Vi går en mørk fremtid i møte dersom vi ikke gjør store endringer i hvordan vi forbruker naturressursene.

Ifølge rapporten er nesten en tredjedel av alle korallrev og minst en tredjedel av alle pattedyr som lever i havet, truet. Dette gjelder også i Norge, ikke minst i vår egen nasjonalpark.

Jeg er aldeles ikke på jakt etter å ta levebrødet fra yrkesfiskere, jeg er på jakt etter løsninger slik at yrkesfiske overlever nå og inn i fremtiden. Vi kan diskutere herifra og frem til evigheten om hvor skadelig bunntrål er for havbunnen. Men det er ikke den diskusjonen jeg ønsker. Mitt ønske er en debatt om vår nasjonalpark, om noen få områder skal få litt hvile.

KOMMENTAR: «Eivind tar av ordførerkjedet etter 12 år – Mona blir øykommunens første kvinnelige ordfører»