Debatt

«De riktige grepene må tas nå»

Uansett om hvem som bekler ordførerstolen etter valget neste uke, så vil vi gå inn i en svært krevende periode, skriver Marita Wennevold Hollen, Hvaler Høyre.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Marita Wennevold Hollen
Ordførerkandidat, Hvaler Høyre

Eiendomsskatten kommunen mottar, reduseres med elleve millioner allerede fra 2020. Dette er sentralt bestemt,  boligtakstene reduseres med 30 prosent.

Men hva med kommunens lovpålagte tjenester som for eksempel helse og omsorg?
Vi trenger sårt flere hender og stillinger, men med det inntektsfallet som kommer, er det særdeles viktig å jobbe for nye arbeidsplasser, som vil skaffe oss nye innbyggere slik at vi øker kommunens inntekter. Derfor må vi også satse på et større antall arbeidsplasser, ikke kun småskalanæringer. Sistnevnte vil ikke være tilstrekkelig for å skaffe nok midler, vi må ha begge kategorier.

Samtidig må kostnadssiden gjennomgås svært grundig for å hente ut ressurser. Den topptunge organisasjonen binder opp for stor andel av midler som vi må bruke til velferdsgoder og til de forskjellige virksomhetene.

Konferansehotell, næringsparker og havbruk er godt tilpassede næringer her på Hvaler. Om vi ikke utvikler oss nå, er Robek-listen, det vil si offentlig administrasjon,- neste korsvei. Da har vi selv minimal styringsrett som kommune. Det tar tid å komme ut av en slik administrasjon og det er høye krav som stilles for igjen å bli en fri kommune.

Se hva kommuner som har etablert havbruk mottok fra staten i 2018: Nærmere 3 milliarder fordelt på kommuner som aktivt utvikler havbruk. Hvaler bør bestrebe seg på å være en av disse kommunene i fremtiden.

Rødøy kommune i Nordland har i overkant av 1 200 innbyggere, og blir nå premiert med over 30 millioner kroner fra Havbruksfondet som går til kommunekassen. Dette mottar de fordi de har lagt godt til rette for fiskeoppdrett og at oppdrettsnæringen i kommunen er i vekst.
Sitat: «- Det føles veldig bra! I min tid som ordfører har regnskapet i kommunen vært et nullspill. Det er klart at dette er penger som kommer godt med i en dyrdrevet kommune, sier kommunens ordfører, Olav Terje Hoff. Vi hadde vært på Robek-listen om vi ikke hadde satset på Havbruk.»

Det nære fremtidsbildet med reduserte midler er viktig for Hvaler Høyre og som vi tar særs alvorlig. Med utvikling av kun småskalanæringer kommer vi ikke på langt nær i mål.

Kommer Hvaler Høyre i posisjon etter valget, vil vi jobbe hardt og målrettet for å ta de grep som er nødvendige. Det må til en utadrettet jobbing for å hente inn næringer til Hvaler, vi har plass til flere. Det finnes arealer som er avsatt og vi vil kunne finne nye. 
Det finnes flere aktører som ønsker seg ut av pressområder rundt Oslo og som vil jobbe i distriktene. De ønskes velkommen, men en jobb må gjøres for å vise de veien til vår kommune.

De riktige grepene må tas nå!

DEBATT: «Utfordrende å drive (småskala)næring på Hvaler»