«Utfordrende å drive (småskala)næring på Hvaler»

Mange har spurt meg hvordan jeg orker å drive den eneste industrirelaterte næringen på Hvaler. Jeg svarer at «Stenhoggern og Smen» har vært her i hundrevis av år, skriver bedriftseier og Høyrepolitiker Lars E Lande.

Lars E Lande
Gruppeleder Hvaler Høyre

               

I 2019 mottok jeg Næringsprisen for min småskala bedrift på Hvaler.  I disse dager leser jeg at alle politiske partier på Hvaler vil legge til rette for småskalabedrifter – det er slik kommuneøkonomien og Hvalers særegenhet skal reddes.  Jeg har drevet sveiseverksted på Hvaler i 21 år og har i dag 4 ansatte. Nå ønsker jeg å formidle hvordan jeg og mange med meg opplever det er å drive næring i en kommune som ligger i en blindgate sør for Fredrikstad. Jeg startet i ett telt utenfor kjelleren hos mor og far i 1998 og etablerte meg på Skjelsbu i 2001. I 2005 ble området rundt dagens sveiseverksted, avsatt til næring i arealplanen, MOT Arbeiderpartiets stemmer. Jeg søkte om utvidelse av verksted i 2007, da hadde Hvaler igjen borgerlig flertall i kommunen og utvalget vedtok enstemmig at jeg skulle få utvide. Jeg har erfart hvordan det er å kjempe for å få til utvidelse av en «småskalanæring» på Hvaler. Fra jeg startet planleggingen av verkstedet tok det 13 år før verkstedet var ferdig. I dag har jeg Hvalers minste næringstomt, på ca. ett mål.

LES OGSÅ: Lande Mekaniske verksted fikk overraskende Hvalers første næringspris! (Demokraten+)

Mange har spurt meg hvordan jeg orker å drive den eneste industrirelatert næringen på Hvaler. Jeg svarer at «Stenhoggern og Smen» har vært her i hundrevis av år. Hvaler trenger ett sted hvor man kan reparere alt i metaller, men man må være: enten gal eller veldig glad i Hvaler for å drive en slik næring her ute, eller en kombinasjon av begge. Vi fakturerer ca. 400 oppdrag i året, så småjobber er det mange av. Alt fra stresslessen som knakk under kvinnestafetten i vinter, porter, gjerder, til diesel eller bensintanker. Bedriftene som gjør det mulig for meg å overleve som småskalabedrift er: Borregaard, Equinor, Stene stålprodukter, Glasopor AS, Esso Norge og mange andre små og mellomstore bedrifter. Det betyr at 80 prosent av omsetningen er utenfor Hvaler og jeg er ofte på tur ut av vår vakre kommune, for å gjøre oppdrag.  Hvaler Kommune er ikke spesielt interessert i å bruke kortreist smed i 2018 stod kommunen for 0,4 prosent av omsetningen.

I Hvaler er det registret 1.144 firmaer og vi har registrert fastboende i 2.200 boliger. Da skulle en tro at det bodde en direktør i annenhver bolig, slik er det selvfølgelig ikke, men mange driver næring på Hvaler.  Det problemet jeg oftest hører om fra næringsdrivende som ønsker å etablere eller utvidebedriften på Hvaler, er tilgang til arealer.

Alle bedrifter er små eller mellomstore i Hvaler som f.eks. Fjordfisk, Petter A Olsen AS, Stokken båt & Motor AS, Herføl Marina AS og Hvaler Rørleggerbedrift er noen av de største næringsaktørene på Hvaler som har arealproblemer. Disse fem bedriftene har til sammen ca. 100 faste ansatte.

DEBATT: Hvaler Ap kritiserer eget vedtak i kommunestyret

Alle politiske partier skriver i sine program at de støtter dagens næringsliv og vil satse på etablering av småskalanæring på Hvaler. Dette er fagre ord, men som fast medlem av utvalget som behandler byggesaker de siste fire årene kan jeg si at dette ikke er tilfelle. Her har jeg erfart på hvert eneste møte hvilke som sier ja og hvem som stort sett alltid sier nei. Hvaler Høyre og Hvaler FRP er de som støtter næringslivet og privatpersoner som har «stanget» hode i veggen i årevis, og gir klager medhold. Min påstand er at i 90 prosent av tilfellene støtter venstresiden forslaget til rådmannen.

Hvaler Høyre, har gjennom vår praksis i utvalget vist at vi støtter de som driver næring når forholdende ligger til rette for og ekspansjon. Når f.eks. en småbruker ønsket å utvide låven for å drive med ølproduksjon, stemte vi for, AP og Styrbord sa NEI, og saken ble nedstemt. Vi har også støttet fastboende eller hyttefolk som vil renovere sin brygge etter at tidens tann har gjort sitt, eller veien til hytta sårt trenger utbedring, de borgerlige sier ja og venstresiden sier nei.

Bare så det er sagt når det gjelder utvidelse eller vedlikehold av eksisterende brygge, hytte eller hus er vi i Hvaler Høyre opptatt av det skal gjøres på en skånsom og naturvennlig måte som tar vare på Hvalers særpreg.

DEBATT: «Det betyr noe hvem som styrer Hvaler kommune»