Demokraten

– Logge seg av kommentarfeltene er det jeg ser mest fram til

Når denne perioden er over, har Truls Velgaard (61) vært gruppeleder i Fredrikstad Høyre i åtte år. Nylig ga han beskjed om at han ikke stiller som ordførerkandidat.

Men varslersaken, kommunesammenslåing i Nedre Glomma og identitetsbygging i Plankebyen kommer han fortsatt til å være opptatt av.

– For Fredrikstad Høyre tror jeg det er bra med et skifte etter åtte år. I tillegg har jeg lyst til å gjøre andre ting før jeg blir veldig gammel, sier Velgaard.

Omfattende yrkeskarriere

Styreleder, journalist, redaktør, direktør og konsernsjef – sekstienåringen fra Rolvsøy har hatt en lang og omfattende karriere i media før inntreden i lokalpolitikken. Ikke unaturlig blir dette også starten på samtalen med Dagsavisen Demokratens journalist.

– Bemerkelsesverdig har norske aviser klart den digitale konvertering bra, mener Velgaard, som i flere år ukependlet fra Fredrikstad til Nederland for lede Mecoms virksomhet. En krevende jobb, forteller han:

– Fortsatt har vi over 200 aviser her i landet, hvor dekning, økonomi og lesertall har en positiv utvikling. Fra 2010 jobbet jeg i tre år som konsernsjef i Nederland. Oppgaven var å administrere et totalt sammenbrudd i avisbransjen. Annonseinntektene stupte og opplaget falt, rett og slett et marked i total kollaps.

Netthets og sjikane

Selv om mange de siste årene har registrert interne uroligheter i Fredrikstad Høyre, er det et tilbakelagt kapittel, mener Velgaard.

– I min tid som gruppeleder har jeg ikke opplevd intern uro i partiet. Men jeg skal innrømme at det var et betydelig spetakkel i forbindelse med valget for seks år siden, og til dels ganske voldsom ordbruk, men ikke de siste årene.

Som lokalpolitiker og folkevalgt har det blant annet blitt satt søkelys på Truls Velgaards angivelig private båtplass i elva, og bruk av en momsfri yacht i utlandet. Medieoppslag som ikke plager ham nevneverdig.

– Det har vært noen få enkeltsaker, men ikke noe jeg oppfatter som belastende. Når det gjelder båten min ved Nygaard brygge fikk jeg beskjed om at den ikke var lov å fortøye i elva. Etter kontakt med Borg havn, tegnet jeg en avtale. Diskusjonen rundt båten i utlandet kom etter at en lokalpolitiker mente jeg burde ha betalt norsk moms for denne. Men det er vel ingen som betaler norsk moms på en ferieleilighet i Spania?

– Bli æreskjelt og sjikanert i sosiale medier, oppfatter jeg som en reell belastning og slitasjemoment som lokalpolitiker, sier Truls Velgaard (H).

Mediemannen Velgaard forstår selvfølgelig lokalavisenes rolle. Sosiale medier gir flere bekymringer, mener han.

– Det kan rett og slett være slitsomt å delta i avisenes debattspalter eller på Facebook. Noen ganger kan man føle at med ethvert forsøk på å skrive en kommentar, blir du æreskjelt og sjikanert. Det oppfatter jeg som en reell belastning og slitasjemoment som lokalpolitiker. Selv om jeg ikke er blant de mest aktive i kommentarfeltene ser jeg fram til å kunne logge meg av i disse foraene.

Hvordan kan netthets og sjikane i sosiale medier påvirke politikken?

– Det er jo en utfordring for den demokratiske dialogen i Norge. Selv har jeg levd et langt liv i media, redigert mange aviser, opplevd ganske mye og burde kan hende vært litt ekstra tykkhudet – men jeg vil tro de fleste politikere vil føle det som en belastning.

– Det kan rett og slett være slitsomt å delta i avisenes debattspalter eller på Facebook.

—  Truls Velgaard, gruppeleder Fredrikstad Høyre

Politisk maktbruk i varslersaken

Da varslersaken begynte å rulle, fikk du det glatte lag av Arbeiderpartipolitiker og tidligere Demokraten-redaktør Jens Olav Simensen. «Her rir en politisk populist og ikke konstruktiv brobygger», skrev han.

– Jeg mente at ordfører Nygård økte konfliktnivået i varslersaken da han ba MDGs Henning Aall dele informasjon med bystyret. En uttalelse jeg fortsatt står inne for. Jeg opplevde at Arbeiderpartiet undervurderte alvoret i saken. Mitt poeng var at en slik sak ikke legges død med et vedtak i bystyret, sier Høyres Truls Velgaard, som tror egen tid fra arbeidslivet slo inn:

– Man kan ikke løse en slik sak gjennom politisk maktbruk, her er det kun åpenhet og tillitsbygging som gjelder. Det blir det samme for en bedriftsleder. Du løser ikke slike konflikter ved å utøve ledelsesautoritet alene.

Det betyr at erfaringer og kompetanse fra arbeidslivet har vært nyttig å ta med seg inn i lokalpolitikken?

– Tja, til dels. Jeg har hatt overraskende lite bruk for disse erfaringene. I den forstand at politikk i liten grad dreier seg om kompetanse – noe som er et tankekors – man skal representere allmenn fornuft mer enn spisskompetanse. Noe jeg selvfølgelig er prinsipielt enig i. Likevel, det er en balanse mellom å representere et antall velgere på ene siden, og ta med seg kunnskap og kompetanse i vurderingene på den andre side.

– Heldigvis er norsk politikk velsignet med mye fornuft. Selv om vi ser at det å levere hva velgerne ønsker å høre, har sin appell. Det blir nok fristende for mange politikere, meg selv inkludert, og heller servere det velgerne vil ha – enn det de bør ha. En balansegang.

Elva som Fredrikstads identitetsbygger

I Dagsavisen Demokraten mente Velgaard at Fredrikstad burde se mot Venezia for å forstå elvas betydning i lokalsamfunnet. Og selvfølgelig, kritikken i sosiale medier uteble ikke.

– Med en slik uttalelse ligger det litt i kortene at kritikken kommer. Det er nå slik at noen vil høre og andre ikke, og finne et knusende argument, smiler Velgaard, og fortsetter:

– Når det er sagt, er det jo ikke denne type debatt som bringer verden videre – men en av mine hjertesaker har vært å bruke og se elvas betydning i Fredrikstad. Mange blir fornærmet og sier: «Det vet vi». Sannheten er at byen, næringslivet, foreninger og enkeltpersoner har så vidt skrapt i overflaten på hva elva og nærheten til sjøen egentlig betyr for oss. Elva har skapt Fredrikstads identitet, har definert utviklingen og vil fortsatt gjøre det. Konsekvensene og innholdet i dette har vi ikke tenkt nok gjennom. Det er en del av en kontinuerlig bevisstgjøring og identitetsbygging.

Da Truls Velgaard mente Fredrikstad burde se til Venezia i Italia. Hvordan vannet former og danner byen - uteble ikke reaksjonene.

Pussig debatt rundt Østfold og Viken

Bør Sarpsborg og Fredrikstad slå seg sammen?

– Ja, absolutt! Men jeg er ikke sikker på om det betyr en kommunesammenslåing. Koordineringen mellom kommunene bør bli bedre. En stor prosess – hvor spesielt planarbeidet på kommunalt nivå bør samordnes. Det er nok det aller viktigste. Øvrige kommunale virksomheter og offentlig forvaltning i både Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Råde bør fremstå som en helhet. I flere av kommunene er det mange primærnæringer – også fiske – en dimensjon som har fått lite fokus, mener Fredrikstad Høyres Truls Velgaard, som innrømmer at forslag om sammenslåinger gir noen utfordringer:

– Det er selvfølgelig mange følelser blant folk når man fronter slike ideer. Se på den pussige debatten rundt Østfold og Viken. Jeg vil tro det er få mennesker i Fredrikstad som kan nevne navnet på fem fylkespolitikere, men likevel er det ramaskriv fordi man ikke har et eget fylkesting. Kommunesammenslåingen Fredrikstad henger helt sikkert fortsatt igjen hos mange, noe som gjør det ekstra vanskelig å snakke om et samarbeid med Sarpsborg kommune.

Kommunale virksomheter og offentlig forvaltning i både Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Råde bør fremstå som en helhet.

—  Truls Velgaard, gruppeleder Fredrikstad Høyre

Høyre-politikeren Velgaard har gått hardt ut mot det han mener er altfor tette bånd mellom kommunens administrasjon og Fredrikstad Arbeiderparti.

– Vi har en situasjon hvor Arbeiderpartiet har styrt mer eller mindre i 100 år. Historisk har det vært tette bånd mellom politikerne og administrasjonen. Jeg er ikke i tvil om man på individnivå i administrasjonen er klar over sitt ansvar og har ønske om uavhengighet, men jeg har en uro om hva dette betyr over tid. Det er merkelig hvis det ikke har avleiret seg i et kulturelt samspill. I tillegg spiller selvfølgelig fagforeningene en rolle i dette, med forankring i LO og tilknyttet Fredrikstad Arbeiderparti, sier Velgaard (H) som trekker en parallell til demokrati og maktskifter:

– I et demokrati er det ikke bare at flertallet bestemmer, alle skal med i debatten hvor mindretallet også har rettigheter. Derfor tror jeg det er nødvendig med maktskifter. Ellers kan man spørre seg om ting fungerer som det skal. Valget av en Frp-ordfører fra 2007 til 2011 var et folkelig opprør mot en kraftig økning i eiendomsskatten, kanskje ikke gjennomtenkt og forankret fra velgernes side, men det viser at skifter kan skje. Selv om disse fire årene kun har blitt en parentes i en lang Arbeiderparti-historie.

Truls Velgaard setter seg på sykkelen og triller hjem til sentrumsleiligheten. Kona Vigdis, som han har kjent siden tredje klasse på Hauge skole, tre barn og snart seks barnebarn skal etter hvert få litt mer tid sammen med gruppelederen i Fredrikstad Høyre.

– Ved neste kommunestyrevalg er jeg 63 år. Mer tid til venner og familie, og en halvpensjonisttilværelse er planen. I tillegg håper jeg rådgivning og styrearbeid kan fylle deler av dagene, avslutter han.

---

Truls Velgaard

  • 1984 – 1999 Journalist og senere redaktør i Fredriksstad Blad
  • 1999 – 2006 Direktør i Orkla Media
  • 2006 – 2009 Administrerende direktør i det polske mediekonsernet Presspublica
  • 2010 – 2013 Konsernsjef i det nederlandske mediekonsernet Wegner
  • 2015 – Gruppeleder Fredrikstad Høyre

Styreverv:

  • Styreleder Victoria Residens boligsameie
  • Styreleder Litteraturhuset Fredrikstad
  • Styremedlem Fredrikstad Høyre

---


– Staten må ta et ansvar for Gamlebyen, og Forsvarsbygg få et klart mandat – det har ikke forvaltningsorganet i dag, var Dag Strømsæthers klare beskjed til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under rundturen i Gamlebyen mandag. Bakerst: gruppeleder for Fredrikstad Høyre, Truls Velgaard.


Mer fra Dagsavisen