Dagsavisen mener

Skattesjokket

NRKs avsløringer må utløse ny skattedebatt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

NRK har fått innsyn i hva norske selskaper har betalt i skatt for årene 2017 til 2022. Mens privatpersoners skattebidrag er offentlig tilgjengelig, har bedrifters skatteinnbetaling til nå i praksis vært hemmelig.

Funnene viser at sunne selskaper som tjener godt med penger unngår å betale skatt. NRKs tall viser at 34.000 norske selskaper som driver lønnsomt, ikke betalte ordinær selskapsskatt i perioden. 550 milliarder kroner i overskudd, eller netto pluss i årsresultat, men ingen bidrag til fellesskapet.

Legger press på regjeringen for å ettergå om skattesystemet fungerer etter hensikten

Men dette er ikke alt. NRK gjør også overraskende funn blant de selskapene som faktisk betaler skatt. I snitt skattes bare halvparten av de 22 prosentene som den norske selskapsskatten i dag er på. I sum går Norge glipp av hundrevis av milliarder kroner i skatteinntekter. Og det gjøres på lovlig vis.

At det drives skatteplanlegging for å utnytte systemets smutthull, dette er god butikk for mange advokater, er ikke overraskende. Men omfanget er rent ut sjokkerende, og avslørende for det norske skattesystemet.

Les også: Flere titusener i lønn kan skille. Slik skrikende urettferdighet kan vi ikke ha.

Skattelobbyen har overlesset norsk offentlighet med spinn om hvor vanskelig det er å drive butikk og tjene penger i Norge. NRKs avsløringer viser det motsatte. Skatteregelverket er svært gunstig for norske selskaper, som kan trekke fra investeringer og såkalte fremførbare underskudd. I tillegg kan man i større virksomheter med overlegg utnytte selskapsstrukturer for å unngå skatt. Moralen kan være tvilsom, men jussen gir grønt lys. Skatteplikten og samfunnsansvaret står kanskje ikke øverst på selskapenes prioriteringsliste.

NRKs aggregerte tall er svært interessante. De kaster nytt lys på effektene av et regelverk der intensjonene er gode, men ønsket om smidighet og tilrettelegging for næringsvirksomhet kan ha gått for langt. Tallene viser også viktigheten av formuesskatten, som sikrer at eiere ikke helt kan unngå å betale skatt. Nullskatteyting er undergravende for den kollektive skattemoralen.

Skatt er en evig kilde til politisk sparring og offentlig debatt, og i Norge er formuesskatten et særlig yndet tema. NRKs avslørende journalistikk bør bidra tungt til debatten om skattesystemet vårt, og legge press på regjeringen for å ettergå om skattesystemet fungerer etter hensikten.

Regjeringen kvier seg for å endevende regelverket. Det perfekte systemet fins ikke, og uheldige utslag er nær umulig å unngå i et komplisert samfunn som krever mange hensyn. Skatteutvalgets rapport fra desember 2022, «Et helhetlig skattesystem», ble lagt i skuffen av finansminister Trygve Slagsvold Vedum. At titusener norske selskap ikke betaler skatt selv om de går godt, er nok et argument for å se på rapporten på nytt.

Les også: Voksne folk må få lov til å kysse uten at det skal bli mediestorm

Mer fra: Dagsavisen mener