Dagsavisen mener

En strengere handlingsregel

Oljefondet eser stadig ut. Det er på tide med en ny diskusjon om handlingsregelen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Handlingsregelen som sier hvor mye av oljefondet som kan tilføres norsk økonomi årlig, ble etablert i 2001. For 20 år siden brukte vi omtrent 50 milliarder oljekroner, noe som utgjorde rundt 8,5 prosent av statsbudsjettet. I år er summen oppe i 419 milliarder kroner etter revidert nasjonalbudsjett, og andelen av det totale budsjettet på 22 prosent.

Vi er i ferd med å nærme oss en grense for hvor mye oljepenger vi kan bruke.

Det begynner å bli på tide å dra i nødbremsen før oljepengebruken kommer ut av kontroll.

Eksplosjonen i oljepengebruk skjer til tross for at handlingsregelen er skjerpet inn. Der regjeringer før kunne bruke 4 prosent av fondet årlig, er tallet nå nede i 3 prosent. Oljefondet har nemlig vokst i voldsom fart de siste 20 årene. I dag står det rundt 17.000 milliarder norske kroner i fondet.

Stadig flere har den siste tiden tatt til orde for en strengere handlingsregel. Tidligere finansminister Siv Jensen (Frp) har uttrykt bekymring for oljepengebruken – passende nok etter at hun selv ikke lenger har ansvaret for den. Også Arbeiderpartiets Hadia Tajik har luftet sin bekymringer, blant flere andre.

Les også: Israels nye ørkenvandring

Denne uka ble det kjent av Venstre i sitt nye forslag til stortingsprogram vil foreslå konkrete innstramminger i handlingsregelen. Partiet vurderer å gå inn for at «bare» 2,5 prosent av oljefondets avkastning skal kunne brukes i statsbudsjettet. Og kanskje enda mer interessant: Venstre foreslår også en øvre grense for hvor stor andel av statens utgifter som kan finansieres med Oljefondet. Venstre vil sette denne grensa til 25 prosent, noe over de 22 prosentene vi ligger på i dag.

Hvor et slikt tak på hvor mye av statsbudsjettet som kan finansieres med oljepengebruk skal ligge, kan vi komme tilbake til. Det er uansett en viktig prinsipiell debatt Venstre nå løfter fram.

Handlingsregelen var et nybrottsarbeid da den ble skapt, og den har spilt en viktig rolle når norske politikere langt på vei har unngått å bli for beruset av mulighetene til å bruke oljepenger de siste 20 årene. Signalene er likevel tydelige nå: Vi er i ferd med å nærme oss en grense for hvor mye oljepenger vi kan bruke – om vi ikke allerede har passert den. Handlingsregelen kan trenge en oppgradering.

Les også: Norge inngår et tettere forsvarssamarbeid med EU. Sammen er vi sterkere

Les også: Sneve og Listhaug leker katt og mus

Les også: Regjeringen gikk seg vill i den store skogen

Mer fra: Dagsavisen mener