Dagsavisen mener

På like fot

Regjeringen skroter au pair-ordningen med umiddelbar virkning. Det er på høy tid.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Au pair er fransk og betyr, direkte oversatt, på like fot, eller på like vilkår. Ordbøkene opererer også med en annen definisjon: En au pair er en hjelper, en assistent, fra et fremmed land som jobber for og lever med en vertsfamilie.

I Norge har vi hatt en au pair-ordning siden 1960-tallet. Idealbildet av ordningen, som den politiske høyresiden klamrer seg til, er at au pairen bidrar til barnepass og husarbeid og opplever «kulturutveksling» på toppen, noe de mottar en lommepenge for, på toppen av gratis kost og losji.

I Norge skal vi leve sammen på like vilkår

Men slik er dessverre ikke virkeligheten. I praksis har unge kvinner fra primært Filippinene, der 85 prosent av au pairene kom fra i 2023, fungert som en billig hushjelp for velstående norske familier. Det har vært altfor mange tilfeller av misbruk av ordningen – og av au pairen. I 2020 mottok den katolske kirkens nødhjelpsorganisasjon Caritas nesten 2000 henvendelser fra au pairer, hvorav 3-4 prosent handlet om mistrivsel.

Les også: Forfatternes a-lag frykter trusselen fra allmuen

Nå har regjeringen, som varslet i Hurdalsplattformen, vedtatt å avvikle au pair-ordningen med umiddelbar virkning. Denne uka kunne justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) melde at ordningen opphører fra og med 15. mars. Søknader registrert etter denne datoen vil ikke bli innvilget, skriver regjeringen. De som allerede er i tjeneste som au pair eller har satt i gang søknadsprosessen, kan fortsatt få opphold i inntil to år. De eksisterende tiltakene som skal beskytte au pairer mot misbruk vil bli videreført så lenge det finnes au pairer i landet.

Det er den eneste riktige avgjørelsen regjeringen nå har fattet. Au pair-ordningen har vist seg å ikke fungere etter ambisjonen om kulturutveksling – og det er vanskelig å påstå at det har vært snakk om forhold på like fot mellom vertsfamilie og au pairen.

Både Ap og SV har lenge ment – med rette – at au pair-ordningen legger til rette for å utnytte sårbare personer som blir helt avhengig av vertsfamilien. Terskelen for å klage på dårlig behandling er høy når man lever på andres nåde.

Nå avvikles ordningen. Det er på høy tid.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne teksten kunne man få inntrykk av at alle de nesten 2000 henvendelsene fra au pairer til Caritas i 2020 handlet om mistrivsel. Det stemmer ikke – det var 3-4 prosent av disse nesten 2000 henvendelsene som handlet om mistrivsel, presiserer Caritas.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener