Dagsavisen mener

Nødvendig mobilforbud

Mobiltelefonen kastes ut av klasserommet. Det er et helt nødvendig politisk grep.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Mobiltelefonen hører ikke hjemme i grunnskolen, verken i klasserommet eller friminuttet. Det slår Utdanningsdirektoratet fast i en anbefaling og veileder om mobilbruk i skolen.

Det er en viktig avklaring fra direktoratet, som vi stiller oss hundre prosent bak.

Nå har regjeringen talt og direktoratet lyttet

Det er all mulig grunn til å rose den fortsatt ferske kunnskapsministeren Kari Nessa Nordtun (Ap) for at denne tydelige anbefalingen fra direktoratet nå er på plass. Kort tid etter at hun tiltrådte som statsråd, ba Nordtun om en veileder.

Det begrunnet hun korrekt med at hun ikke kunne finne noen argumenter for at mobilen skal ha en naturlig plass i skolehverdagen.

«Det bekymrer meg når vi ser de resultatene vi ser i skolen de siste åra. Det som skal gå oppover, går nedover. Utfordringene med konsentrasjonen øker, og læringsresultatene svekkes på flere områder», sa Nessa Nordtun da hun satte direktoratet i gang med arbeidet.

Veilederen til Udir er i tråd med anbefalingene i en UNESCO-rapport fra tidligere i høst, som slår fast at mobiltelefoner må forbys for å begrense forstyrrelser i klasserommet – og for å beskytte elevene mot digital mobbing.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Anbefalingen gjelder fra i dag. Reglene for mobilbruk skal bli en del av ordensreglementet for skolene.

Elevorganisasjonen er skeptisk. Organisasjonen mener det «ikke anerkjenner dannelsesansvaret» til skolen for mobilbruk, og at alt ansvar nå overlates til foreldrene. Vi tror snarere at skolen som mobilfrie sone står sterkere som oppdrager i skjerm- og mobilbruk, og som kulturbygger.

Mobilen og skjermene er en naturlig del av vår virkelighet, og skolen skal selvsagt reflektere dette i undervisningen. Men mobilbruk på skolen har så mange negative sider at det snarere står i veien for enn bidrar til fornuftig skjermbruk.

Det har ikke tidligere vært politisk vilje til å gjøre det grepet Nessa Nordtun nå har sørget for. Men det har vært kritiske stemmer. Høyres Nikolai Astrup er en av dem, men han fikk ikke med sitt eget parti på en innskjerping.

Nå har regjeringen talt og direktoratet lyttet. Mobilbruken på skolen vil bli strengt begrenset framover, og aller mest i grunnskolen. På videregående skole åpner veilederen for mobilbruk i friminuttene. Dette er en klok og pragmatisk løsning.

Det er godt å se at kunnskapsministeren og regjeringen tar tak i et problem som var i ferd med å vokse seg veldig stort.

Les også: Vi skulle alle ønske han tok feil. Men Ola Borten Moe har helt rett

Mer fra: Dagsavisen mener