Dagsavisen mener

Barnehager for en ny tid

Ola og Kari får færre barn enn før.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det brygger opp til ny strid i barnehagepolitikken. Høyre, KrF og Venstre går nemlig hardt ut mot regjeringens foreslåtte lovendringer. «Regjeringen fortsetter sin ideologiske kamp mot private og ideelle barnehager», sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Sammen med Venstres Abid Raja og Høyres Kari-Anne Jønnes går Ropstad til kamp for det han mener er mangfold og valgfrihet i barnehagesektoren. Foranledningen er lovforslaget regjeringen har sendt på høring. Regjeringens endelige forslag kommer først i neste runde, men Ropstad & co forsøker å hisse opp flere aktører til å komme på deres lag før høringsfristen går ut 1. februar.

Ap/Sp-regjeringen ønsker først og fremst å gi kommunene større muligheter til å regulere antallet barnehageplasser. Bakgrunnen er det faktum at Ola og Kari får færre barn enn før. Mange kommuner må derfor ta ned antallet plasser for å unngå overkapasitet.

Den som har skoen på, vet best hvor skoen trykker.

Problemet er imidlertid at de private barnehagene i dag er fredet mot kommunal overstyring. Kommunepolitikerne har dermed bare en mulighet til å «ta ned» antallet barnehageplasser, og det er å redusere antallet kommunale plasser. Derfor mener Ap/Sp-regjeringen at kommunene må få mulighet til å justere antallet plasser i de private barnehagene hvert tiende år. I tillegg foreslås det et nytt system for finansiering.

Om lag halvparten av landets barnehager er i dag private eller eid av ideelle organisasjoner. Resten er kommunale. Store deler av regelverket er 20 år gammelt og laget for en tid da det var ønskelig med rask utbygging. Målet var full barnehagedekning, og der er vi i dag.

Men om få år vil det fort bli overkapasitet i mange kommuner dersom det ikke tas grep for å justere ned antallet plasser. Derfor er det fornuftig å gi kommunepolitikerne større handlingsrom, og dermed større ansvar. Men KrF, Høyre og Venstre vil ikke gi mer lokalt selvstyre på dette området.

Her ser man spøkelser ved høylys dag. Det nye systemet vil nemlig gi en likebehandling av private og kommunale barnehager. Samtidig får kommunepolitikerne større handlingsrom, ut fra tankegangen om at den som har skoen på best vet hvor den trykker.

Regjeringens nye regelverk sikrer at pengene kommer barna til gode. Når saken i neste omgang kommer som et formelt forslag fra regjeringens side, bør partiene på Stortinget være såpass fleksible at vi får et styringssystem som står seg over tid. Og dermed gir stor forutsigbarhet. Politiske kjepphester bør settes på stallen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener