Dagsavisen mener

Pisk og gulrot i trafikken

Biltrafikken i Oslo bare øker, og det foreslås mange nye tiltak. Men hvordan skal livene leves i storbyen?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Befolkningsveksten i Oslo gjør det vanskelig for hovedstadsområdet å nå nullvekstmålet. Det må kraftige tiltak til hvis fellesskapet skal komme i mål med sine ambisjoner.

Flere folk, flere biler, og fram mot 2040 skal befolkningen øke. Det vil bety 17 prosent mer biltrafikk enn i dag. Utslippene vil øke samtidig som kravet til byen er at utslippene skal fryses. Hvis ikke noe gjøres.

I en ny rapport, som NRK har fått tilgang til, foreslås det en rekke grep for å tvinge trafikkveksten ned i og ikke minst gjennom storbyen. Blant forslagene fra Statens vegvesen er kraftig økte bomregninger som skal bremse bilen, og et forenklet sonesystem skal gjøre kollektivtransport mer attraktivt.

I tillegg foreslås det bomringer rundt seks byer i Akershus – Asker, Sandvika, Ski, Ås, Lillestrøm og Jessheim. Dyrere parkering og færre lokale parkeringsplasser der folk bor. Og på toppen av dette kommer forslag om veiprising og lavere hastighet for biler. Som motvekt kommer lavere priser på kollektivreiser, flere avganger og generelt bedre tilrettelegging for fotgjengere og sykkel.

Pisk og gulrot må til. Vi er selvsagt for nullvekstmålet i Oslo og Akershus, men tiltakene gjør det praktiske livet i byene svært vanskelig for vanlige folk bosatt i sentrum. Bilhold virker å måtte høre fortida til for de som bor i byens midte, uten tilgang til egen oppkjørsel eller garasje. Det borger for et nytt klasseskille og vil kunne tvinge folk ut av bykjernene − som er motsatt av ønsket politikk.

Utfordringen er stor, og tallene antyder at den jobben som er gjort politisk til nå ikke har monnet. Man har undervurdert befolkningsøkningen, samtidig som tiltakene som er satt i gang ikke har vært kraftfulle nok. Verdifulle år har gått, og vi får stadig dårligere tid.

Pisk er viktig, men aller viktigst er det å gjøre alternativene til bil uimotståelig gode, og det er viktig å bygge en kultur der det å reise kollektivt er valg nummer én. Det er ingen enkel oppgave. Debatten om gratis versus lav pris på å reise kollektivt er gammel, men vi tror at hvis man skal lykkes må det et kraftig prisinsentiv til. Gratis kollektiv vil være et sterkt politisk signal om prioritering.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener