Dagsavisen mener

Endelig hviler våpnene

Etter halvannen måned er galskapen inntil videre stoppet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

1200 israelere og 14.000 palestinere er så langt drept i krigen mellom Israel og Hamas. Vi håper dødens taksameter stopper der og at tirsdagens våpenhvile er starten på fornyet fred. Og ikke minst på den tostatsløsningen som nå må bli resultatet.

Desperasjonen har vært enorm. Blant de berørte og rammede, men også blant alle andre som har fulgt tragedien fra fjernt og nær. Israels valg om å bombe og deretter invadere den tett befolkede Gaza-stripa har hatt enorme menneskelige kostnader. Et berettiget svar på Hamas’ terror ble med fullt overlegg gjort til en humanitær katastrofe som kunne og burde vært unngått.

Dette må bli starten på slutten av krigen.

USA, Egypt og Qatar løftes nå fram for sine avgjørende roller som meklere for å få fram en avtale. 50 israelske gisler − kvinner og barn − fra angrepet 7. oktober settes fri mot 150 palestinske fanger. Humanitær hjelp og forsyninger får komme inn på Gaza. Våpenhvilen skal vare i fire dager. Israel har i tillegg gått med på å forlenge våpenhvilen en og en dag mot at ti nye gisler settes fri, men vil ikke akseptere en våpenhvile som varer lenger enn ti dager.

Krigen i Gaza kom ikke som resultatet av naturlover, men som følge av kjølige, overlagte valg. Den har kostet Israel ekstremt når det kommer til statens omdømme. Israels intensjon er ifølge statsminister Netanyahu å fortsette krigføringen når våpenhvilen er over.

Verdenssamfunnet kan ikke tillate at våpnene igjen skal drepe uskyldige palestinere på Gaza. Det vil øke avstanden mellom partene ytterligere slik at målet om fred og en endelig løsning på Israel-Palestina-konflikten forsvinner lenger vekk. Ambisjonen kan ikke være at dette kun skal være en midlertidig, humanitær våpenhvile. Dette må bli starten på slutten av krigen.

USA og president Biden har lagt stor tyngde i å få denne avtalen på plass. Supermakten har som Israels viktigste allierte, vært en tydelig stemme for moderasjon og fred. Det er avgjørende for neste steg. Sentrale arabiske land har engasjert seg, kanaler for dialog og samtaler er etablert. Det er lov å være håpefull for at den fire dager lange kilen inn i galskapen, vil skape grunnlag for flere samtaler og til slutt en fredsprosess med mål om fredelig sameksistens mellom to traumatiserte folkeslag.

Les flere lederartikler fra Dagsavisen her

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener