Dagsavisen mener

Klimamål i det blå

FN roper igjen alarm over manglende klimaforpliktelser.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

En drøy uke før det 27. klimatoppmøtet settes i gang i Egypt, går alarmen atter en gang hos FN. Verden når ikke klimamålene.

Torsdag kom en ny dyster rapport. De 193 landene som har sluttet seg til Parisavtalen, gjør ikke nok hvis man skal lykkes med å holde temperaturstigninga på 1,5 grader. Den stigende utslippskurven tvinges ned, som er en positiv nyhet, men ikke i stor nok grad.

Oljeselskapenes dobbeltmoral i klimaspørsmålet er åpenbar

Utslippene fortsetter å øke målt mot 2010-nivået. Anslaget nå er rundt ti prosent utslippsvekst fram til 2030. Dette tallet skulle vært minus 45 prosent, altså en kraftig reduksjon. Innsatsen som gjøres, er ikke stor nok.

Klimaendringene går nå fort, og kloden er på vei mot en temperaturstigning på 2,5 grader. I raskere grad enn forskerne hadde trodd, merkes det verden over at klimaet er i endring. Ekstremvær er blitt en global normal.

Dette er den dystre bakgrunnen når FN arrangerer nytt klimatoppmøte med start 6. november. Men forutsetningene for å lykkes med en felles klimastrategi, er blitt verre bare siden toppmøtet i Glasgow i fjor.

For nå står det globale fellesskapet midt i en truende økonomisk resesjon og krig, som skyver klimaspørsmålet nedover dagsorden. Svakere økonomi gir mindre rom for investering og grønn omstilling.

Til Dagens Næringsliv uttrykker Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim stor bekymring. Oljeselskapenes dobbeltmoral i klimaspørsmålet er åpenbar, men Eitrheims analyse er likevel godt oppsummerende: «Det økonomiske bildet blir stadig mer krevende. Kapital og penger koster igjen noe, og inflasjonen er veldig høy. Det påvirker vår evne både som selskap og industri til å være med å drive det grønne skiftet fremover. Jeg har en uro for at de mellomlange konsekvensene vil bli a vi faktisk ikke får anledning til å gjøre så mye som under normale omstendigheter».

Da er det bare å konkludere med at historisk gode økonomiske tider, og derfor store muligheter for progressive politiske grep, ikke er benyttet godt nok til å redde kloden fra en truende klimakatastrofe. Det er de forspilte sjansers tragedie.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener