Dagsavisen mener

Faste jobber er svaret

Kommunene er storbrukere av innleid arbeidskraft. Det bør det bli slutt på.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Landets kommuner bruker vikarbyråer i stor grad. Innleie av arbeidskraft er særlig utbredt i SFO-regi og i barnehagene hvor det i fjor ble brukt 782 millioner kroner på slik innleie. Det kan vi lese ut av Kommunal Rapports database.

«Det bør være bedre å investere i hele og faste stillinger enn å kjøpe ansatte gjennom vikarbyråer», sier Fagforbundets leder Mette Nord til Klassekampen. Hun hevder det er fordyrende å bruke bemanningsselskaper, for de skal jo tjene penger på virksomheten.

Alle parter tjener på ryddighet i arbeidslivet

Bruken av vikarbyråer i skolefritidsordningene og barnehagene har økt, fra 547 millioner kroner i 2020 til 782 millioner i 2021. De utleide innen denne sektoren utgjorde 19 prosent av alle innleide i fjor. Mens 1,3 prosent av alle sysselsatte jobbet via bemanningsselskaper, var andelen innen SFO og barnehager 3 prosent – altså mer enn det dobbelte.

Bemanning har blitt god butikk i Norge. I fjor var 75.000 personer sysselsatte via bemanningsbyråer. Til sammen omsatte denne bransjen for 21,5 milliarder kroner i 2021. Manpower er størst med en markedsandel på 20 prosent. Deretter følger Adecco med 13,8 prosent og Jobzone med 5,9 prosent.

Mette Nord har et godt poeng. Hele og faste stillinger er svaret. Alle parter tjener på å ha slik ryddighet i arbeidslivet. De ansatte får en trygghet, og kommunene sikrer seg forutsigbarhet. Det kan nok være fristende for kommuner å bruke vikarbyråer for å skape en fleksibilitet, men det blir dyrt i lengden. En større grunnbemanning kan bidra til å redusere sykefraværet. Det øker kvaliteten på jobben som skal gjøres.

Kommunene bør også legge til rette for å øke kompetansen blant de ansatte innen denne sektoren. Det handler om å formalisere erfaring og kunnskap gjennom fagbrev eller utdanning som barnehagelærer. Det vil være en god investering.

Men bildet er ikke helsvart. Andelen faste og hele stillinger i barnehagene har økt med tre prosentpoeng fra 2019 til 2021 og er nå på 67,5 prosent. Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Her har regjeringen et overordnet ansvar og et spesielt ansvar for de statlig ansatte.

Kommunene har frihet til å organisere sin virksomhet, og dette gjelder selvsagt også innenfor SFO og kommunale barnehager. Men også kommunene styres politisk, og neste år skal det velges nye kommunestyrer. Bruk av vikarbyråer er ett av temaene som da bør settes på dagsorden. Velgerne bør benytte muligheten til å presse sine politikere til å avklare hva som er politikken på dette området.

Etter vår mening er svaret enkelt: flere faste jobber framfor omfattende bruk av vikarbyråer.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener