Dagsavisen mener

Morsk i Danmark

Høyre-leder Erna Solberg har vært i København og blitt inspirert. Nå vil hun ha aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 40 år.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er deilig å være norsk i Danmark, og kanskje ekstra deilig når man kan selge inn politiske utspill med en finte. Forslaget fra Høyre om utvidet aktivitetsplikt lanseres i alle fall som en kopi av politikken til Jonas Gahr Støres sosialdemokratiske kollega, den danske statsministeren Mette Fredriksen.

I dag er det aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år. Det ble innført av Solbergs regjering i 2017. Med det nye forslaget vil Høyre-lederen ha aktivitetsplikt en full arbeidsuke, 37 timer i uken, for alle opp til 40 år. På sikt ønsker hun å utvide plikten til alle sosialhjelpsmottakere, uansett alder.

Mennesker er, som Høyre liker å peke på i andre sammenhenger, forskjellige.

Det er bra og viktig at mennesker er aktive, deltar i samfunnet og føler seg nyttige. Alle har noe å bidra med, og passivitet kan i mange tilfeller lede inn i en ond sirkel. En god og ansvarlig sosialpolitikk skal derfor legge til rette for at de som mottar slike ytelser kan komme over i produktiv virksomhet, som arbeid, omskolering eller utdanning. Likevel er det flere problematiske sider ved å legge ensidig vekt på tvang og plikt.

En opplagt utfordring er å håndheve sanksjoner for dem som ikke overholder en slik plikt. Sosialhjelp er ment å dekke de aller mest nødvendige utgiftene til livsopphold. Det er lite å gå på, og sosialhjelpsmottakere er aldri langt unna fattigdomsfellen. Dersom sanksjonen for ikke å overholde aktivitetsplikten er å stanse stønaden, kan det få brutale og skadelige konsekvenser.

Et annet viktig poeng, er at det ikke har noen hensikt å stille krav bare for å stille krav. Hvis aktivitet skal ha noe for seg, må den være meningsfull, oppbyggende og konstruktiv. En aktivitetsplikt som oppleves som en ydmykelse i en allerede skambelagt situasjon, vil bare fungere destruktivt. En slik plikt vil derfor ikke fungere godt for alle. Mennesker er, som Høyre liker å peke på i andre sammenhenger, forskjellige.

Vi er videre skeptiske til aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere uansett alder. Eldre som er avhengige av denne stønaden har ofte ikke særlig gode forutsetninger for å være i aktivitet en full arbeidsuke, og vil ha andre behov enn en yngre person som vil ha et langt større utbytte av utdanning, for eksempel.

Fleksibilitet og evnen til å se enkeltmennesket er politiske dyder Høyre gjerne snakker om. Den tilnærmingen kan med fordel brukes mer aktivt også i utformingen av partiets sosialpolitikk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener