Dagsavisen mener

Morsk i Danmark

Høyre-leder Erna Solberg har vært i København og blitt inspirert. Nå vil hun ha aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 40 år.

Erna Solberg under Høyres sentralstyre i Høyres hus i Oslo mandag.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er deilig å være norsk i Danmark, og kanskje ekstra deilig når man kan selge inn politiske utspill med en finte. Forslaget fra Høyre om utvidet aktivitetsplikt lanseres i alle fall som en kopi av politikken til Jonas Gahr Støres sosialdemokratiske kollega, den danske statsministeren Mette Fredriksen.

I dag er det aktivitetsplikt for sosialmottakere under 30 år. Det ble innført av Solbergs regjering i 2017. Med det nye forslaget vil Høyre-lederen ha aktivitetsplikt en full arbeidsuke, 37 timer i uken, for alle opp til 40 år. På sikt ønsker hun å utvide plikten til alle sosialhjelpsmottakere, uansett alder.

Mennesker er, som Høyre liker å peke på i andre sammenhenger, forskjellige.

Det er bra og viktig at mennesker er aktive, deltar i samfunnet og føler seg nyttige. Alle har noe å bidra med, og passivitet kan i mange tilfeller lede inn i en ond sirkel. En god og ansvarlig sosialpolitikk skal derfor legge til rette for at de som mottar slike ytelser kan komme over i produktiv virksomhet, som arbeid, omskolering eller utdanning. Likevel er det flere problematiske sider ved å legge ensidig vekt på tvang og plikt.

En opplagt utfordring er å håndheve sanksjoner for dem som ikke overholder en slik plikt. Sosialhjelp er ment å dekke de aller mest nødvendige utgiftene til livsopphold. Det er lite å gå på, og sosialhjelpsmottakere er aldri langt unna fattigdomsfellen. Dersom sanksjonen for ikke å overholde aktivitetsplikten er å stanse stønaden, kan det få brutale og skadelige konsekvenser.

Et annet viktig poeng, er at det ikke har noen hensikt å stille krav bare for å stille krav. Hvis aktivitet skal ha noe for seg, må den være meningsfull, oppbyggende og konstruktiv. En aktivitetsplikt som oppleves som en ydmykelse i en allerede skambelagt situasjon, vil bare fungere destruktivt. En slik plikt vil derfor ikke fungere godt for alle. Mennesker er, som Høyre liker å peke på i andre sammenhenger, forskjellige.

Vi er videre skeptiske til aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere uansett alder. Eldre som er avhengige av denne stønaden har ofte ikke særlig gode forutsetninger for å være i aktivitet en full arbeidsuke, og vil ha andre behov enn en yngre person som vil ha et langt større utbytte av utdanning, for eksempel.

Fleksibilitet og evnen til å se enkeltmennesket er politiske dyder Høyre gjerne snakker om. Den tilnærmingen kan med fordel brukes mer aktivt også i utformingen av partiets sosialpolitikk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Dagsavisen mener